Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

NORTRIPTYLINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NORTRIPTYLINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AA10 NORTRILEN (NORTRIPTYLINE) Tablet
N06AA10 NORTRIPTYLINE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits G. Bittere Pil: Tricyclische anti-depressiva Gezondgids 2014 juni 2014
2 Meyboom R.H.B., Gier de J.J. Hoe strikt is het advies om patiënten met antidepressiva niet te laten autorijden? Apothekers Vademecum 2000 nr.14:3-4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Tricyclic antidepressants and peripheral coldness 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-9-2020.


NORTRIPTYLINE

Aantal meldingen 328
Ernstig 49
Geslacht
Man
Vrouw
105
(32%)
223
(68%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 16
Faryngeale zwelling : 1
hyperventilatie : 1
hypo-esthesie van farynx : 1
Infantile apnoea : 1
irritatie keel : 2
kortademigheid : 5
kortademigheid bij inspanning : 1
luchtwegaandoening : 1
orofaryngeaal ongemak : 2
orofaryngeale pijn : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
bloedingsneiging : 1
Bloedvaten : 30
Bloeduitstorting : 1
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 5
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 8
opvlieger : 3
overmatig blozen : 2
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 6
Endocrien syteem : 2
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 2
Hart : 26
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 9
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 6
snelle regelmatige hartslag : 1
tachycardie, neonataal : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 51
blaar : 1
droge huid : 1
haaraandoening : 1
haaruitval : 9
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 9
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 10
overmatige afscheiding van talg : 1
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 2
verminderde zweetproductie : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
huid bacteriële infectie : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 10
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
heupbreuk : 1
off-label gebruik : 1
Product use complaint : 1
ruptuur pees : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 2
val : 3
Lever en galwegen : 5
afwijkende leverfunctie : 2
galstenen : 1
geelzucht toxisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
Maag-darmstelsel : 94
afwezigheid van speeksel : 1
Anesthesie van de mond : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 3
branderige tong : 1
buikklachten : 4
caries tanden : 2
diarree : 1
droge mond : 24
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
harde feces : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 6
misselijkheid : 10
obstipatie, verstopping : 8
ontsteking mondholte : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 2
rectale spasme : 1
slokdarm ongemak : 1
tandaandoening : 1
tanden bros : 1
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
Tongue discomfort : 2
tongverkleuring : 1
verandering in het speeksel : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 3
verminderde maaglediging : 1
zuurbranden : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 11
urineaarzeling : 1
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 6
vaak plassen : 1
Oog : 18
accomodatiestoornis ooglens : 2
droog oog : 4
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
oogoedeem : 2
oogontsteking : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 12
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 7
slechthorendheid : 2
wagenziekte : 1
Product aanlegenheden : 8
abnormale smaak van product : 3
klacht over product : 3
product formuleringsaangelegenheid : 1
product oplosbaarheid abnormaal : 1
Psychisch : 91
abnormaal gedrag : 2
abnormaal orgasme : 3
abnormale dromen : 1
afhankelijke persoonlijkheidsstoornis : 1
agressie : 5
angst : 9
Apathisch : 1
brassend eten : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 3
desoriëntatie : 2
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 4
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 5
impulsbeheersingsstoornis : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 3
paniekaanval : 2
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 8
stemmingswisselingen : 3
verwarde toestand : 6
vrees : 2
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 2
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 11
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
onbeweeglijk : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 18
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 3
Klachten skelet/spierstelsel : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 5
spierspasmen : 3
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 20
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloeddruk verhoogd : 1
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
INR verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
maag pH verlaagd : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 4
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 72
complicatie bij toediening via de mond : 1
geneesmiddelinteractie : 16
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 2
koorts : 1
koude rillingen : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 4
malaise : 1
oedeem : 2
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 23
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 3
verslechtering van de aandoening : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 14
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag bloedsuikergehalte bij pasgeborene : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
ondervoeding : 1
slecht gevoede zuigeling : 1
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 2
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
bloedingen na de menopauze : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
impotentie : 2
menstruatiestoornis : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 103
aandachtstoornis : 5
afwijkend coördinatievermogen : 2
ataxie : 1
beroerte (CVA) : 2
bewegingsstoornis : 2
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 2
duizeligheid : 13
dyskinesie : 2
dyslexie : 1
epilepsie : 1
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 9
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 4
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 7
spierspasmen : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 6
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 8
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 9
wazig zien, droge mond en andere symptomen door een tekort aan acetylcholine : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NORTRIPTYLINE

Aantal meldingen 7.429
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.327
(58%)
2.016
(27%)
1.086
(15%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
4.476
(60%)
1.553
(21%)
1.127
(15%)
273
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 418
Bloed- en lymfestelsel : 122
Bloedvaten : 379
Chirurgische en medische verrichtingen : 35
Congenitale en genetische afwijkingen : 38
Endocrien syteem : 48
Hart : 757
Huid- en onderhuid : 812
Immuunsysteem : 287
Infecties en parasitaire aandoeningen : 145
Intoxicaties en letsels : 1.038
Lever en galwegen : 148
Maag-darmstelsel : 1.510
Neoplasmata : 31
Nier en urinewegen : 258
Oog : 236
Oor en evenwichtsorgaan : 157
Product aanlegenheden : 114
Psychisch : 1.774
Sociale omstandigheden : 56
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 294
Testuitslagen en onderzoeken : 643
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.705
Voeding en stofwisseling : 242
Voortplantingsstelsel en borsten : 166
Zenuwstelsel : 2.096
Zwangerschap en perinatale periode : 25
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AA01 DESIPRAMINE Overige toedieningsvormen
2 N06AA02 IMIPRAMINE Tablet
3 N06AA04 ANAFRANIL (CLOMIPRAMINE) Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
4 N06AA04 CLOMIPRAMINE Omhulde tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
5 N06AA05 OPIPRAMOL Overige toedieningsvormen
6 N06AA06 TRIMIPRAMINE Overige toedieningsvormen
7 N06AA09 AMITRIPTYLINE Drank (suspensie), Tablet
8 N06AA09 SAROTEX (AMITRIPTYLINE) Capsule met gereguleerde afgifte
9 N06AA09 TRYPTIZOL (AMITRIPTYLINE) Tablet
10 N06AA12 DOXEPINE Tablet
11 N06AA12 SINEQUAN (DOXEPINE) Capsule
12 N06AA16 PROTHIADEN (DOSULEPINE) Capsule, Tablet
13 N06AA21 MAPROTILINE Tablet