Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

NORTRIPTYLINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NORTRIPTYLINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AA10 NORTRILEN (NORTRIPTYLINE) Tablet
N06AA10 NORTRIPTYLINE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 6-12-2022.


NORTRIPTYLINE

Aantal meldingen 442
Ernstig 55
Geslacht
Man
Vrouw
128
(29%)
314
(71%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 35
asfyxie : 1
bloedneus : 1
Faryngeale zwelling : 3
gevoel te stikken : 1
hyperventilatie : 1
hypo-esthesie van farynx : 1
Infantile apnoea : 1
irritatie keel : 7
kortademigheid : 6
kortademigheid bij inspanning : 1
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 2
orofaryngeaal ongemak : 2
orofaryngeale pijn : 2
snurken : 1
strottenhoofd ontsteking : 1
verslikken : 1
verstikking : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
bloedingsneiging : 1
Bloedvaten : 38
Bloeduitstorting : 2
fenomeen van Raynaud : 3
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 5
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 10
opvlieger : 3
orthostatische hypertensie : 1
overmatig blozen : 2
vaatontsteking : 1
vaatpijn : 1
veneuze aandoening : 1
verhoogde bloeddruk : 6
Endocrien syteem : 2
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 2
Hart : 32
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 11
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 2
posturele orthostatische tachycardie-syndroom : 1
snel hartritme : 8
snelle regelmatige hartslag : 1
tachycardie, neonataal : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 83
allergische huidontsteking : 1
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
galbulten : 2
Gevoelige huid : 1
haaraandoening : 1
haaruitval : 15
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 10
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 11
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 18
overmatige afscheiding van talg : 1
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 5
verminderde zweetproductie : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
huid bacteriële infectie : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 16
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
heupbreuk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
off-label gebruik : 2
Product use complaint : 2
ruptuur pees : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 2
val : 5
vergiftiging : 1
Lever en galwegen : 6
afwijkende leverfunctie : 2
galstenen : 1
geelzucht toxisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
leverpijn : 1
Maag-darmstelsel : 143
afwezigheid van speeksel : 1
Anesthesie van de mond : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 3
branderige tong : 1
buikklachten : 4
caries tanden : 3
diarree : 2
droge mond : 40
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 3
harde feces : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 8
misselijkheid : 17
obstipatie, verstopping : 15
ontsteking mondholte : 2
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 4
oraal ongemak : 2
pijn in de bovenbuik : 2
rectale spasme : 1
slokdarm ongemak : 1
tandaandoening : 1
tanden bros : 1
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 1
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 1
tongoedeem : 2
Tongue discomfort : 4
tongverkleuring : 1
verandering in het speeksel : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 3
verminderde maaglediging : 1
zuurbranden : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 13
aandoening urinelozing : 1
urineaarzeling : 1
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 7
vaak plassen : 1
Oog : 29
accomodatiestoornis ooglens : 2
droog oog : 5
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 6
nachtblindheid : 1
oogoedeem : 2
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 8
Oor en evenwichtsorgaan : 19
draaiduizeligheid : 3
oorsuizen : 13
slechthorendheid : 2
wagenziekte : 1
Product aanlegenheden : 13
abnormale smaak van product : 4
klacht over product : 5
product formuleringsaangelegenheid : 2
product fysieke aangelegenheid : 1
product oplosbaarheid abnormaal : 1
Psychisch : 122
abnormaal gedrag : 2
abnormaal orgasme : 3
abnormale dromen : 2
afhankelijke persoonlijkheidsstoornis : 1
agressie : 6
angst : 12
Apathisch : 1
brassend eten : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 5
desoriëntatie : 2
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 2
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 3
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
ijlen : 5
impulsbeheersingsstoornis : 1
Lusteloos : 2
manie : 1
nachtmerrie : 5
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 1
Pseudohallucination : 1
rusteloosheid : 5
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 12
stemmingswisselingen : 3
tic : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 7
vrees : 2
waandenkbeelden : 2
woede-aanval : 2
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 12
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 1
onbeweeglijk : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 30
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 7
kaakklem : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
pijn in arm of been : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 10
spierspasmen : 3
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 31
afwijkend ECG : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloeddruk verhoogd : 2
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 7
INR verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
maag pH verlaagd : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 6
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 135
complicatie bij toediening via de mond : 1
dorst : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 17
gevoel abnormaal : 2
gezichtszwelling : 2
het heet hebben : 2
het koud hebben : 2
honger : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 2
kater : 1
koorts : 4
koude rillingen : 6
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 4
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 1
malaise : 6
oedeem : 3
okselpijn : 1
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 33
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 4
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
roodheid op de injectieplaats : 2
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 1
vermoeidheid : 15
verslechtering van de aandoening : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 17
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
laag bloedsuikergehalte bij pasgeborene : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
ondervoeding : 1
overgewicht : 1
slecht gevoede zuigeling : 1
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 3
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
bloedingen na de menopauze : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
impotentie : 2
menstruatiestoornis : 1
polymenorroe : 1
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 145
aandachtstoornis : 8
afwijkend coördinatievermogen : 2
ataxie : 2
beroerte (CVA) : 2
bewegingsstoornis : 2
branderig gevoel : 3
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 22
dyskinesie : 2
dyslexie : 1
Electric shock sensation : 3
epilepsie : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 3
hoofdpijn : 20
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 2
slaperigheid : 7
Smaakstoornis : 4
smaakverlies : 7
spierspasmen : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 8
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 8
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 5
verstoorde smaak : 9
wazig zien, droge mond en andere symptomen door een tekort aan acetylcholine : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NORTRIPTYLINE

Aantal meldingen 7.761
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.539
(58%)
2.124
(27%)
1.098
(14%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
4.590
(59%)
1.716
(22%)
1.162
(15%)
293
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 443
Bloed- en lymfestelsel : 126
Bloedvaten : 404
Chirurgische en medische verrichtingen : 37
Congenitale en genetische afwijkingen : 40
Endocrien syteem : 51
Hart : 784
Huid- en onderhuid : 848
Immuunsysteem : 297
Infecties en parasitaire aandoeningen : 151
Intoxicaties en letsels : 1.120
Lever en galwegen : 152
Maag-darmstelsel : 1.596
Neoplasmata : 34
Nier en urinewegen : 269
Oog : 242
Oor en evenwichtsorgaan : 164
Product aanlegenheden : 119
Psychisch : 1.864
Sociale omstandigheden : 63
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 311
Testuitslagen en onderzoeken : 664
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.796
Voeding en stofwisseling : 255
Voortplantingsstelsel en borsten : 172
Zenuwstelsel : 2.184
Zwangerschap en perinatale periode : 25
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AA01 DESIPRAMINE Overige toedieningsvormen
2 N06AA02 IMIPRAMINE Tablet
3 N06AA04 ANAFRANIL (CLOMIPRAMINE) Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
4 N06AA04 CLOMIPRAMINE Omhulde tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
5 N06AA05 OPIPRAMOL Overige toedieningsvormen
6 N06AA06 TRIMIPRAMINE Overige toedieningsvormen
7 N06AA09 AMITRIPTYLINE Drank (suspensie), Tablet
8 N06AA09 SAROTEX (AMITRIPTYLINE) Capsule met gereguleerde afgifte
9 N06AA09 TRYPTIZOL (AMITRIPTYLINE) Tablet
10 N06AA12 DOXEPINE Capsule, Tablet
11 N06AA12 SINEQUAN (DOXEPINE) Capsule
12 N06AA16 PROTHIADEN (DOSULEPINE) Capsule, Tablet
13 N06AA21 MAPROTILINE Tablet