Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

TRAZODON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TRAZODON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AX05 TRAZODON Tablet
N06AX05 TRAZOLAN (TRAZODON) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Hunsel F, Zweers P Gelijktijdig gebruik van tranylcypromine en trazodon kan leiden tot het serotoninesyndroom Pharmaceutisch Weekblad - Wetenschappelijk Platform 2013 7;7(7 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Trazodone and urinary incontinence 2013 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-11-2021.


TRAZODON

Aantal meldingen 112
Ernstig 22
Geslacht
Man
Vrouw
43
(38%)
69
(62%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 7
diafragmapijn : 1
kortademigheid : 3
neusverstopping : 1
slaap apneu syndroom : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 2
verhoogde bloeddruk : 1
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 5
hartkloppingen : 5
Huid- en onderhuid : 21
angio-oedeem : 1
droge huid : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 3
haaruitval : 1
huiduitslag : 5
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 1
nachtzweten : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 2
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 2
galstenen : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 31
braken : 1
caries tanden : 1
diarree : 2
droge mond : 9
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 6
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 2
prikkelbare darmsyndroom : 1
tongoedeem : 1
tongverkleuring : 2
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 4
nachtelijke urinelozing : 1
urine-incontinentie : 3
Oog : 12
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
lichtschuwheid : 2
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 35
abnormale dromen : 1
agressie : 2
angst : 1
Apathisch : 1
bedplassen : 3
brassend eten : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 1
libidoverlies : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 4
paniekreactie : 1
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 2
slapeloosheid : 4
stemmingswisselingen : 1
tandenknarsen : 1
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 2
vrees : 1
zelfmoord : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
gewrichtspijn : 2
skeletspierstijfheid : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 15
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloed folaat verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 4
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 1
spermavolume verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
vitamine B6 verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 37
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 6
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 2
huilen : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 3
oedeem : 1
onverwacht effect : 1
pijn : 3
pijn in de borstkas : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
vermoeidheid : 6
zich dronken voelen : 2
Voeding en stofwisseling : 4
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
borstvergroting : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 4
seksuele stoornis : 1
uitblijven zaadlozing : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
ziekte van Peyronie : 1
Zenuwstelsel : 53
aandachtstoornis : 1
beroerte (CVA) : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 13
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 4
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 3
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
sedatie : 2
slaperigheid : 4
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Thunderclap headache : 1
tintelingen : 3
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 3
verminderde gevoeligheid : 1
versterkte reflexen : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TRAZODON

Aantal meldingen 20.059
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
11.110
(55%)
7.118
(35%)
1.831
(9%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
79
(0%)
12.688
(63%)
1.830
(9%)
5.456
(27%)
6
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.539
Bloed- en lymfestelsel : 364
Bloedvaten : 968
Chirurgische en medische verrichtingen : 159
Congenitale en genetische afwijkingen : 64
Endocrien syteem : 137
Hart : 2.012
Huid- en onderhuid : 1.612
Immuunsysteem : 590
Infecties en parasitaire aandoeningen : 442
Intoxicaties en letsels : 3.855
Lever en galwegen : 406
Maag-darmstelsel : 2.711
Neoplasmata : 76
Nier en urinewegen : 618
Oog : 777
Oor en evenwichtsorgaan : 287
Product aanlegenheden : 325
Psychisch : 6.432
Sociale omstandigheden : 230
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.002
Testuitslagen en onderzoeken : 1.625
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.037
Voeding en stofwisseling : 823
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.336
Zenuwstelsel : 5.990
Zwangerschap en perinatale periode : 113
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AX22 AGOMELATINE Tablet
2 N06AX25 ARKOCAPS SINT JANSKRUID (HYPERICUM) Capsule
3 N06AX25 BETURCA (HYPERICUM) Druppels
4 N06AX26 BRINTELLIX (VORTIOXETINE) Druppels, Tablet
5 N06AX12 BUPROPION Tablet met gereguleerde afgifte
6 N06AX21 CYMBALTA (DULOXETINE) Maagsapresistente capsule
7 N06AX21 DULOXETINE Maagsapresistente capsule
8 N06AX25 DV ST JOHN'S (HYPERICUM) Tablet
9 N06AX16 EFEXOR (VENLAFAXINE) Capsule met gereguleerde afgifte
10 N06AX25 ELVITAAL (HYPERICUM) Capsule
11 N06AX25 HYPERICUM Capsule, Druppels, Tablet
12 N06AX25 HYPERICUM BONUSAN (HYPERICUM) Druppels
13 N06AX25 HYPERIFORCE FORTE (HYPERICUM) Tablet
14 N06AX25 HYPERIPLANT (HYPERICUM EXTRACT) Tablet
15 N06AX25 JOHANNESOLIE (HYPERICUM) Drank
16 N06AX25 KIRA (HYPERICUM) Tablet
17 N06AX25 KNEIPP ST JANS (HYPERICUM) Tablet
18 N06AX25 LAIF (HYPERICUM EXTRACT) Tablet
19 N06AX25 LAIF (HYPERICUM) Tablet
20 N06AX03 MIANSERINE Tablet
21 N06AX11 MIRTAZAPINE Drank, Smelttablet
22 N06AX25 MONARDA (HYPERICUM) Druppels
23 N06AX06 NEFAZODON Overige toedieningsvormen
24 N06AX25 NEW CARE (HYPERICUM) Capsule
25 N06AX25 NOW (HYPERICUM) Capsule
26 N06AX25 OPTIMAX (HYPERICUM) Tablet
27 N06AX25 ORTHICA HYPERICUM (HYPERICUM) Capsule
28 N06AX01 OXITRIPTAN Capsule, Tablet
29 N06AX25 PSYCHOTONIN M (HYPERICUM) Druppels
30 N06AX11 REMERON (MIRTAZAPINE) Smelttablet
31 N06AX25 SALUS (HYPERICUM) Drank, Kruidenthee
32 N06AX25 SINT JANS ARKOPHARMA (HYPERICUM) Capsule
33 N06AX25 SINT JANS BIOVER (HYPERICUM) Druppels
34 N06AX25 SINT JANS BIOVITAAL (HYPERICUM) Druppels
35 N06AX25 SINT JANSKRUID LAMBERTS (HYPERICUM) Tablet
36 N06AX25 SINT JANSKRUID PIGGE (HYPERICUM) Capsule
37 N06AX25 SINT JANSKRUID V-CAPS (HYPERICUM) Capsule
38 N06AX25 SOLGAR (HYPERICUM) Capsule
39 N06AX25 SOLGAR ST JOHN'S WORT (HYPERICUM) Capsule
40 N06AX27 SPRAVATO (ESKETAMINE) Neusspray
41 N06AX25 SPRINGFIELD (HYPERICUM) Capsule
42 N06AX03 TOLVON (MIANSERINE) Tablet
43 N06AX25 TOPPHARM (HYPERICUM) Capsule
44 N06AX22 VALDOXAN (AGOMELATINE) Tablet
45 N06AX16 VENLAFAXINE Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
46 N06AX25 VITORTHO (HYPERICUM) Capsule
47 N06AX25 VITOTAAL SINT JANS (HYPERICUM) Capsule
48 N06AX25 VOGEL HYPERISAN (HYPERICUM) Druppels
49 N06AX12 WELLBUTRIN (BUPROPION) Tablet met gereguleerde afgifte
50 N06AX21 XERISTAR (DULOXETINE) Maagsapresistente capsule
51 N06AX12 ZYBAN (BUPROPION) Tablet met gereguleerde afgifte