Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DEXAMFETAMINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DEXAMFETAMINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06BA02 AMFEXA (DEXAMFETAMINE) Tablet
N06BA02 DEXAMFETAMINE Capsule, Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
N06BA02 TENTIN (DEXAMFETAMINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Adverse reactions after switch from compounded dexamfetamine to Amfexa 2019
2 Dexamphetamine and Raynaud’s phenomenon 2017
3 Methylphenidate, dexamphetamine and trismus 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-4-2021.


DEXAMFETAMINE

Aantal meldingen 703
Ernstig 21
Geslacht
Man
Vrouw
261
(37%)
442
(63%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 27
beklemming keel : 1
diafragma-aandoening : 1
droge keel : 1
hoesten : 1
hyperventilatie : 7
kortademigheid : 8
loopneus : 1
neusaandoening : 1
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 3
Pharyngeal paraesthesia : 1
stemloosheid : 1
Bloedvaten : 53
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bleekheid : 3
Bloeduitstorting : 1
fenomeen van Raynaud : 12
Koude vingertoppen en tenen : 17
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 6
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 10
wisselende bloeddruk : 1
Hart : 87
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartkloppingen : 73
onregelmatige hartslag : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 8
versnelde hartslag (ventriculair) : 2
Huid- en onderhuid : 110
acne : 7
angio-oedeem : 1
droge huid : 2
eczeem : 3
erythema multiforme : 1
galbulten : 6
haaruitval : 17
huidaandoening : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 9
huiduitslag (rash papulair) : 2
huidverkleuring : 3
Jeuk : 9
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 1
op acne lijkende huidontsteking : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 28
papel : 1
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 5
rosacea : 1
Trichodynia : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9
abces : 1
neus-keelontsteking : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
orale candida infectie : 1
orale herpes : 2
Pustule : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 6
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
blootstelling via moedermelk : 1
hitteberoerte : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
tandbreuk : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
Lever en galwegen : 3
galblaasaandoening : 1
galstenen : 1
geelzucht : 1
Maag-darmstelsel : 210
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 2
aften : 1
boeren : 2
braken : 7
branderige tong : 3
buikklachten : 11
buikpijn : 24
caries tanden : 1
diarree : 15
droge mond : 43
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
frequente darmbewegingen : 2
gingiva-pijn : 2
hemorroïden getromboseerd : 1
lip pijn : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 11
misselijkheid : 49
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 9
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
onwelriekende adem : 1
oraal ongemak : 3
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de mond : 1
slijmerige stoelgangen : 1
speekselklieraandoening : 1
tong beslagen : 1
tongaandoening : 2
tongoedeem : 1
tongverkleuring : 1
verandering in de stoelgang : 1
vergroting speekselklier : 1
verstopping : 1
verval van tandvlees : 1
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 1
B-cellymfoom : 1
Nier en urinewegen : 18
bloed in de urine : 1
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 2
urineretentie : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 4
verkleuring van de urine : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 70
accomodatiestoornis ooglens : 5
Afwijking oogbeweging : 1
asthenopie : 1
astigmatisme : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 5
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 11
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 2
oculogyrische crisis : 1
ongemak in het oog : 3
oogaandoening : 1
oogpijn : 2
pupil vernauwing : 1
pupilreactie gestoord : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
verwijding van de pupillen : 5
wazig zien : 23
Oor en evenwichtsorgaan : 20
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 4
oorpijn : 2
oorsuizen : 8
overgevoeligheid voor geluid : 4
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 728
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 2
abnormaal gedrag : 9
abnormale dromen : 1
afhankelijkheid : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
afhankelijkheid van nicotine : 6
agressie : 29
alcoholisme : 1
angst : 36
angststoornis : 2
antisociaal gedrag : 1
Apathisch : 7
bedplassen : 2
bipolaire stoornis : 1
brassend eten : 3
burn-out-syndroom : 2
compulsief lipbijten : 2
Compulsive cheek biting : 3
dagdromen : 1
depressie : 13
depressie suicidaal : 1
depressieve stemming : 148
Derealisatie : 1
dermatillomanie : 2
dissociatie : 9
dwang : 1
eigenwaarde verminderd : 1
emotionele armoede : 4
emotionele droefheid : 4
emotionele labiliteit : 19
emotionele stoornis : 6
gelijkmatige stemming : 1
gestoord denken : 2
hallucinaties : 3
impulsief gedrag : 6
initiële insomnia : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 14
manie : 1
moordgedachten : 1
nachtmerrie : 2
negatieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 2
ongeduld : 2
onrust : 20
ontremming : 2
opzettelijke automutilatie : 2
orgasmestoornis bij de vrouw : 1
overdreven waakzaamheid : 1
paniekaanval : 9
paniekreactie : 4
paniekstoornis : 1
persoonlijkheidsstoornis : 2
persoonlijkheidsverandering : 3
prikkelbaarheid : 33
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 6
rusteloosheid : 55
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapstoornis : 14
slapeloosheid : 73
sociaal vermijdingsgedrag : 5
spanning : 5
spraakzucht : 1
stemming veranderd : 6
stemmingsstoornis : 2
stemmingswisselingen : 16
stress : 2
suïcidaal gedrag : 2
symptoom van depressie : 1
tachyphrenia : 2
tandenknarsen : 16
tic : 12
trichotillomanie : 2
uitgelaten stemming : 2
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 8
verwarde toestand : 14
voortijdige ejaculatie : 1
vrees : 1
wanhoopsgevoel : 1
woede-aanval : 9
zelfmoordgedachte : 15
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 19
Sociale omstandigheden : 3
armoede : 1
fysieke handicap : 1
sociaal probleem : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 107
botpijn : 1
gespannenheid spier : 11
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 14
gewrichtsstijfheid : 7
groeivertraging : 1
kaakaandoening : 1
kaakklem : 20
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 3
pijn in arm of been : 3
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 3
skeletspierstijfheid : 6
spier ongemak : 1
Spierpijn : 11
spierspasmen : 16
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 45
ademhalingsfrequentie verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 6
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 5
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 2
hartfrequentie verhoogd : 16
hartgeruis : 1
hormoonspiegel abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
Productresidu aanwezig : 2
sputum abnormaal : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 619
controleverlies van benen : 1
dorst : 2
dorst verminderd : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 41
Geneesmiddeleffect minder dan verwacht : 3
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 9
gevoel abnormaal : 10
gevoel van relaxatie : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 3
honger : 1
huilen : 7
koorts : 4
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 8
malaise : 9
onbestendig gevoel borstkas : 13
onttrekkingssyndroom : 3
onverwacht effect : 370
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 8
pijn op de injectieplaats : 1
secretie uitscheiding : 2
slijmvliesdroogheid : 1
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 10
Therapeutisch product effect onvolledig : 6
Therapeutisch product effect variabel : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 9
verminderde werkzaamheid : 6
vermoeidheid : 52
verslechtering van de aandoening : 9
vertraagde genezing : 1
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 16
Voeding en stofwisseling : 55
toegenomen eetlust : 2
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 51
verstoorde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 27
borstvergroting : 1
borstvoeding verminderd : 1
impotentie : 11
menstruaties met grote tussenpozen : 1
menstruatiestoornis : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
penisaandoening : 1
pijn testikels : 1
pijnlijke borst : 1
prostaatklachten (prostatisme) : 1
prostaatontsteking : 1
spontane zaadlozing : 2
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 367
aandachtstoornis : 60
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
bewustzijnsverlies : 2
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 8
duizeligheid : 48
dyskinesie : 4
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 10
gelaatsparese : 1
hoofdpijn : 135
Hyperresponsief voor stimuli : 1
kokerzicht : 1
migraine : 14
oromandibulaire dystonie : 2
overactiviteit : 7
presyncope : 2
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
sedatie : 1
Sensory overload : 1
slaap van slechte kwaliteit : 6
slaapzucht (lethargie) : 2
slaperigheid : 10
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 2
spanningshoofdpijn : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
tintelingen : 8
toeval (convulsie) : 1
trage response op stimuli : 2
trilling/beving (tremor) : 16
verhoogde spanning : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 4
Zwangerschap en perinatale periode : 1
normale pasgeborene : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DEXAMFETAMINE

Aantal meldingen 3.041
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.549
(51%)
1.314
(43%)
178
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.966
(65%)
2
(0%)
953
(31%)
120
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 148
Bloed- en lymfestelsel : 24
Bloedvaten : 162
Chirurgische en medische verrichtingen : 23
Congenitale en genetische afwijkingen : 11
Endocrien syteem : 10
Hart : 298
Huid- en onderhuid : 300
Immuunsysteem : 48
Infecties en parasitaire aandoeningen : 48
Intoxicaties en letsels : 376
Lever en galwegen : 17
Maag-darmstelsel : 510
Neoplasmata : 20
Nier en urinewegen : 66
Oog : 153
Oor en evenwichtsorgaan : 42
Product aanlegenheden : 349
Psychisch : 1.165
Sociale omstandigheden : 81
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 233
Testuitslagen en onderzoeken : 287
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.553
Voeding en stofwisseling : 168
Voortplantingsstelsel en borsten : 72
Zenuwstelsel : 1.034
Zwangerschap en perinatale periode : 12
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06BA01 AMFETAMINE Overige toedieningsvormen
2 N06BA04 CONCERTA (METHYLFENIDAAT) Tablet met gereguleerde afgifte
3 N06BA04 EQUASYM (METHYLFENIDAAT) Capsule met gereguleerde afgifte
4 N06BA04 KINECTEEN (METHYLFENIDAAT) Tablet met gereguleerde afgifte
5 N06BA04 MEDIKINET (METHYLFENIDAAT) Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet
6 N06BA04 METHYLFENIDAAT Capsule, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
7 N06BA04 RITALIN (METHYLFENIDAAT) Tablet
8 N06BA07 ASPENDOS (MODAFINIL) Tablet
9 N06BA07 MODAFINIL Tablet
10 N06BA07 MODIODAL (MODAFINIL) Tablet
11 N06BA09 ATOMOXETINE Capsule
12 N06BA09 AUDALIS (ATOMOXETINE) Tablet
13 N06BA09 STRATTERA (ATOMOXETINE) Capsule
14 N06BA11 DEXMETHYLFENIDAAT Overige toedieningsvormen
15 N06BA12 ELVANSE (LISDEXAMFETAMINE) Capsule