Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

METHADON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in METHADON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N07BC02 METHADON Drank, Infusievloeistof, Injectievloeistof, Tablet
N07BC02 PINADONE (METHADON) Drank
N07BC02 SYMORON (METHADON) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 8-6-2023.


METHADON

Aantal meldingen 75
Ernstig 20
Geslacht
Man
Vrouw
40
(53%)
35
(47%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
geeuwen : 1
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 4
onderdrukking ademhaling : 4
Huid- en onderhuid : 14
huidverkleuring : 1
Jeuk : 5
overmatig zweten : 7
reactie op zonlicht : 1
Intoxicaties en letsels : 1
overdosis : 1
Maag-darmstelsel : 33
braken : 5
buikpijn : 2
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
droge mond : 3
misselijkheid : 13
obstipatie, verstopping : 8
pijn in de bovenbuik : 1
Nier en urinewegen : 3
aandoening urinelozing : 1
toxische nefropathie : 1
urineretentie : 1
Oog : 6
blindheid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
pupil vernauwing : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 3
doofheid : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 3
medisch hulpmiddel niet-effectief : 1
product chargenummeraangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 11
abnormaal gedrag : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
Apathisch : 1
depressie : 1
hallucinatie (visueel) : 2
ijlen : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
somnabulisme : 1
zelfmoord : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 3
Spierpijn : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 4
gewicht verhoogd : 1
testosteronspiegel bloed verlaagd : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 45
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 6
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
koorts : 1
koude rillingen : 2
malaise : 3
ontsteking op de injectieplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 12
perifeer oedeem : 3
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 4
therapeutische reactietijd verminderd : 1
vermoeidheid : 2
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 4
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
mineraaldeficiëntie : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 32
aandachtstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 5
een verlaagde spierspanning : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 6
Motorische disfunctie : 1
slaperigheid : 5
Smaakstoornis : 3
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale dood : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METHADON

Aantal meldingen 32.700
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
10.809
(33%)
17.427
(53%)
4.464
(14%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2.845
(9%)
21.830
(67%)
287
(1%)
7.203
(22%)
535
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.676
Bloed- en lymfestelsel : 247
Bloedvaten : 830
Chirurgische en medische verrichtingen : 448
Congenitale en genetische afwijkingen : 422
Endocrien syteem : 101
Hart : 3.805
Huid- en onderhuid : 1.306
Immuunsysteem : 327
Infecties en parasitaire aandoeningen : 968
Intoxicaties en letsels : 13.706
Lever en galwegen : 362
Maag-darmstelsel : 3.162
Neoplasmata : 138
Nier en urinewegen : 546
Oog : 1.136
Oor en evenwichtsorgaan : 207
Product aanlegenheden : 287
Psychisch : 13.183
Sociale omstandigheden : 1.425
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.007
Testuitslagen en onderzoeken : 2.320
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.018
Voeding en stofwisseling : 799
Voortplantingsstelsel en borsten : 395
Zenuwstelsel : 5.597
Zwangerschap en perinatale periode : 600
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N07BC01 BUPRENORFINE Tablet
2 N07BC06 DIAMORFINE Overige toedieningsvormen
3 N07BC51 BUNALICT (BUPRENORFINE/NALOXON) Tablet
4 N07BC51 BUPRENORFINE/NALOXON Tablet
5 N07BC51 LIBROXAR (BUPRENORFINE/NALOXON) Tablet
6 N07BC51 SUBOXONE (BUPRENORFINE/NALOXON) Tablet
7 N07BC51 ZUBSOLV (BUPRENORFINE/NALOXON) Tablet