Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

FLUTICASON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FLUTICASON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R01AD08 FLIXONASE (FLUTICASON) Neusdruppels, Neusspray
R01AD08 FLUTICASON Neusspray

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Gerritsen R.F, Borgsteede S.D, Härmark L.V.D Fluticason en hematomen Pharmaceutisch Weekblad 2008 143 (36): 38-39
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Inhaled fluticason and haematoma 2007
2 Overview of inhaled and nasal corticosteroids and haematoma 2018
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-4-2021.


FLUTICASON

Aantal meldingen 444
Ernstig 20
Geslacht
Man
Vrouw
162
(36%)
282
(64%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 126
aandoening neusslijmvlies : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 45
bronchiale irritatie : 1
bronchospasme : 4
droge keel : 3
droogheid neusslijmvlies : 2
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 1
hik : 1
hoesten : 7
hyperventilatie : 2
irritatie keel : 4
kortademigheid : 20
loopneus : 3
neusklachten : 1
neusverstopping : 5
niezen : 1
ophoesten van bloed : 2
orofaryngeale pijn : 4
perforatie neus-tussenschot : 4
piepen : 3
rinalgie : 1
sputum toegenomen : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 4
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
zweer neus : 2
Bloed- en lymfestelsel : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
Bloedvaten : 18
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 7
opvlieger : 2
overmatig blozen : 3
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Endocrien syteem : 2
syndroom van Cushing : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
Hart : 29
hartkloppingen : 19
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 3
snel hartritme : 1
trage regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 84
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 4
brandend gevoel van de huid : 1
dunne huid : 1
eczeem : 4
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 5
haaruitval : 5
huidaandoening : 1
huidbloeding : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 14
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 12
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 3
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 5
overmatige afscheiding van talg : 1
papel : 1
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 4
verandering haarkleur : 1
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 5
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 19
amandelontsteking : 1
Candida-infectie : 1
faryngitis : 2
hersenabces : 1
hordeolum : 1
neus-keelontsteking : 2
oesofagitis door schimmels : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
ooginfectie : 2
orale candida infectie : 2
rhinitis door schimmels : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 2
accidentele blootstelling aan product : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Maag-darmstelsel : 68
boeren : 1
braken : 3
branderige tong : 2
buikklachten : 2
buikpijn : 1
caries tanden : 1
diarree : 3
droge mond : 2
gekloofde lippen : 1
gezwollen tong : 2
kramp van de slokdarm : 1
Lip erythema : 1
lipzwelling : 4
maagklachten : 3
maagzweer : 1
misselijkheid : 12
mondaandoening : 2
obstipatie, verstopping : 1
oedeem mond : 1
ontkleuring slijmvlies maag-darmstelsel : 1
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de mond : 2
tandpijn : 2
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
tongoedeem : 2
Tongue erythema : 2
verhemelte zwelling (palatum zwelling) : 2
verminderde gevoeligheid in de mond : 4
zuurbranden : 1
zweertje op de lip : 1
Nier en urinewegen : 2
bloed in de urine : 1
urine-incontinentie : 1
Oog : 46
afsluiting netvliesader : 1
blindheid : 1
bloeding in het oogwit : 1
chorioretinopathie : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
glasvochtloslating : 1
glaucoom : 3
glaucoom : 1
macula degeneratie : 1
netvliesbloeding : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
ooglidirritatie : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 6
rood oog : 2
staar : 7
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 3
traanproductieaandoening : 1
verwijding van de pupillen : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 8
buis van Eustachius openstaand : 1
oorpijn : 3
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 2
Product aanlegenheden : 3
klacht over product : 2
productgeur abnormaal : 1
Psychisch : 46
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 2
agressie : 2
angst : 10
bedplassen : 2
depressie : 1
depressieve stemming : 5
hallucinaties : 1
hypomanie : 1
impulsief gedrag : 1
nachtmerrie : 2
negatieve gedachten : 1
onrust : 1
paniekaanval : 1
parasomnia : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 5
spanning : 1
stemmingswisselingen : 2
tic : 1
verwarde toestand : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 29
botpijn : 1
gewrichtspijn : 4
gewrichtsstijfheid : 1
groeivertraging : 3
myokymie : 1
nekpijn : 1
osteitis : 1
osteoporose : 1
pees pijn : 1
pijn in kaak : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 8
spierspasmen : 4
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 13
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 2
glucocorticoïden verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 3
hartfrequentie verlaagd : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 1
verhoogde oogboldruk : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 66
brandwond op toedieningsplaats : 1
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 5
griepachtige verschijnselen : 2
koorts : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 3
onbestendig gevoel borstkas : 3
onverwacht effect : 10
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
reactie op de plaats van toediening : 4
slijmvliesonsteking : 1
ulcus : 1
vermoeidheid : 12
verslechtering van de aandoening : 1
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling : 3
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 8
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
verminderde eetlust : 4
verstoorde eetlust : 1
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
hevige menstruatie (menorragie) : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
vaginale bloeding : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 173
aandachtstoornis : 4
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 2
branderige slijmvliezen : 1
diffuse hoofdpijn : 4
duizeligheid : 23
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 4
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 3
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 3
gezichtsvelduitval : 2
hoofdpijn : 44
migraine : 5
migraine met voortekenen (aura) : 2
minder smaak : 2
niet kunnen ruiken : 20
overactiviteit : 3
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 4
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaperigheid : 7
smaakverlies : 7
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 5
verandering reukvermogen : 11
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 6
Zwangerschap en perinatale periode : 1
miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLUTICASON

Aantal meldingen 37.079
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
21.199
(57%)
12.058
(33%)
3.822
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
114
(0%)
30.518
(82%)
1.562
(4%)
4.441
(12%)
444
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 11.774
Bloed- en lymfestelsel : 224
Bloedvaten : 713
Chirurgische en medische verrichtingen : 749
Congenitale en genetische afwijkingen : 62
Endocrien syteem : 746
Hart : 898
Huid- en onderhuid : 2.818
Immuunsysteem : 1.316
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.926
Intoxicaties en letsels : 9.365
Lever en galwegen : 65
Maag-darmstelsel : 3.435
Neoplasmata : 256
Nier en urinewegen : 262
Oog : 2.120
Oor en evenwichtsorgaan : 539
Product aanlegenheden : 4.027
Psychisch : 2.441
Sociale omstandigheden : 250
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.578
Testuitslagen en onderzoeken : 2.006
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.660
Voeding en stofwisseling : 561
Voortplantingsstelsel en borsten : 181
Zenuwstelsel : 6.218
Zwangerschap en perinatale periode : 86
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R01AD01 BECLOMETASON Neusspray
2 R01AD04 FLUNISOLIDE Overige toedieningsvormen
3 R01AD05 BUDESONIDE Neusspray
4 R01AD05 RHINOCORT (BUDESONIDE) Neusspray (inhalatiepoeder nasaal)
5 R01AD09 MOMETASON Neusspray
6 R01AD09 NASONEX (MOMETASON) Neusspray
7 R01AD11 NASACORT (TRIAMCINOLONACETONIDE) Neusspray
8 R01AD12 AVAMYS (FLUTICASON) Neusspray
9 R01AD53 XYLOMETAZOLINE/DEXAMETHASON Neusspray
10 R01AD58 DYMISTA (AZELASTINE/FLUTICASON) Neusspray