Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

TIOTROPIUM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TIOTROPIUM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R03BB04 SPIRIVA (TIOTROPIUM) Inhalatiepoeder, Vernevelvloeistof
R03BB04 TIOTROPIUM Inhalatiepoeder
R03BB04 TIOTRUS (TIOTROPIUM) Inhalatiepoeder

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 An overview of reports on tiotropium bromide 2003
2 Tiotropium and decreased efficacy after substitution from brand Spiriva® to Tiotrus® 2018
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-3-2021.


TIOTROPIUM

Aantal meldingen 449
Ernstig 28
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
199
(44%)
249
(55%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 135
astma : 2
beklemming keel : 1
benauwdheid (paradoxaal bronchospasme) : 1
bloedneus : 18
bronchiale irritatie : 1
bronchospasme : 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 5
droge keel : 3
droogheid neusslijmvlies : 2
Faryngeale zwelling : 2
farynxbloeding : 1
farynx-erytheem : 1
hoesten : 16
irritatie keel : 5
kortademigheid : 41
longvliesontsteking : 1
loopneus : 3
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 9
productieve hoest : 5
slaap apneu syndroom : 1
stemstoornis : 14
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 1
Bloedvaten : 13
Bloeduitstorting : 8
fenomeen van Raynaud : 2
verhoogde bloeddruk : 3
Hart : 33
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 3
hartaandoening : 2
hartkloppingen : 21
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 3
Huid- en onderhuid : 97
angio-oedeem : 1
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
bloedblaar : 1
brandend gevoel van de huid : 2
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 3
dunne huid : 1
eczeem : 5
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 5
haaruitval : 9
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidirritatie : 1
huidreactie : 3
huiduitslag : 15
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 4
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 25
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 3
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 1
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
toename huidpigment : 1
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 23
faryngitis : 6
gordelroos : 2
longontsteking : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 2
orale candida infectie : 1
orale schimmelinfectie : 1
schimmelinfectie : 1
Tongue fungal infection : 1
urineweginfectie : 3
voorhoofdsholte ontsteking : 3
Intoxicaties en letsels : 4
Dental restoration failure : 1
Foreign body in mouth : 1
onderhuidse bloeding : 1
verkeersongeluk : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 138
aandoening slokdarm : 1
anale pruritus : 1
boeren : 2
braken : 4
branderige tong : 2
buikklachten : 3
buikpijn : 2
caries tanden : 6
diarree : 4
Diastema : 1
droge mond : 32
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 6
gingiva-pijn : 1
groei van het tandvlees : 1
hypertrofie van tongpapillen : 1
lip droog : 3
maagklachten : 4
misselijkheid : 14
mondbloeding : 1
obstipatie, verstopping : 9
oedeem mond : 2
ontsteking mondholte : 10
ontsteking van de slokdarmwand : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de mond : 3
prikkelbare darmsyndroom : 1
regurgitatie : 1
tanden bros : 1
tanderosie : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 2
tandverlies : 1
tandvlees bloeding : 1
tongblaren : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 2
tongverkleuring : 3
verandering in het speeksel : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 1
goedaardig vetgezwel : 1
Nier en urinewegen : 23
aandoening urinelozing : 2
blaasprolaps : 1
incontinentie : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 5
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 11
urinewegaandoening : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 38
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 8
glaucoom : 4
ongemak in het oog : 1
oogirritatie : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
scheelzien : 1
staar : 2
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 14
Oor en evenwichtsorgaan : 6
draaiduizeligheid : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 2
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 11
abnormale smaak van product : 2
falen van medisch hulpmiddel : 1
klacht over product : 8
Psychisch : 15
agressie : 1
depressieve stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 2
psychotische stoornis : 2
rapid eye movement slaap abnormaal : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
stress : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 31
gespannenheid spier : 1
gewrichtspijn : 4
gewrichtszwelling : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 11
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 13
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 6
gewicht verlaagd : 1
nierfunctietest abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 113
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
Complication associated with device : 4
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 5
gevoel abnormaal : 3
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koude rillingen : 2
malaise : 8
oedeem : 5
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 8
onverwacht effect : 37
perifeer oedeem : 3
pijn in de borstkas : 10
preëxistente aandoening : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
secretie uitscheiding : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 4
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 2
verslechtering van de aandoening : 4
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 4
Voeding en stofwisseling : 8
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 4
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
impotentie : 2
melkafscheiding : 2
prostaataandoening : 2
wegblijven van de menstruatie : 1
zaadlozing richting de blaas (retrograde ejaculatie) : 1
Zenuwstelsel : 81
aangezichtspijn : 1
branderig gevoel : 3
diffuse hoofdpijn : 3
drop attacks : 1
duizeligheid : 17
evenwichtsstoornis : 3
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 19
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 2
niet kunnen ruiken : 2
overmatige gevoeligheid : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 7
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
trilling/beving (tremor) : 4
verandering reukvermogen : 2
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TIOTROPIUM

Aantal meldingen 71.178
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
41.545
(58%)
25.762
(36%)
3.871
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
151
(0%)
64.287
(90%)
1.905
(3%)
4.363
(6%)
472
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 19.143
Bloed- en lymfestelsel : 251
Bloedvaten : 1.218
Chirurgische en medische verrichtingen : 500
Congenitale en genetische afwijkingen : 50
Endocrien syteem : 112
Hart : 2.849
Huid- en onderhuid : 2.553
Immuunsysteem : 596
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6.138
Intoxicaties en letsels : 30.044
Lever en galwegen : 182
Maag-darmstelsel : 7.505
Neoplasmata : 1.924
Nier en urinewegen : 2.104
Oog : 3.737
Oor en evenwichtsorgaan : 656
Product aanlegenheden : 5.936
Psychisch : 2.347
Sociale omstandigheden : 310
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.625
Testuitslagen en onderzoeken : 3.312
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13.626
Voeding en stofwisseling : 1.139
Voortplantingsstelsel en borsten : 457
Zenuwstelsel : 5.803
Zwangerschap en perinatale periode : 9
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R03BB01 ATROVENT (IPRATROPIUM) Aerosol, Vernevelvloeistof
2 R03BB01 IPRATROPIUM Aerosol
3 R03BB01 IPRATROPIUM BROMIDE (IPRATROPIUM) Inhalatiepoeder
4 R03BB01 IPRAXA STERI-NEB (IPRATROPIUM) Vernevelvloeistof
5 R03BB05 BRETARIS (ACLIDINIUM) Inhalatiepoeder
6 R03BB05 EKLIRA (ACLIDINIUM) Inhalatiepoeder
7 R03BB06 SEEBRI BREEZHALER (GLYCOPYRRONIUM) Inhalatiepoeder
8 R03BB06 TOVANOR BREEZHALER (GLYCOPYRRONIUM) Inhalatiepoeder
9 R03BB07 INCRUSE (UMECLIDINIUM) Inhalatiepoeder
10 R03BB07 INCRUSE ELLIPTA (UMECLIDINIUM) Inhalatiepoeder