Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

FEXOFENADINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FEXOFENADINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AX26 ALLEGRA FEXOTABS (FEXOFENADINE) Omhulde tablet
R06AX26 FEXOFENADINE Omhulde tablet
R06AX26 STP FREE (FEXOFENADINE) Omhulde tablet
R06AX26 TELFAST (FEXOFENADINE) Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Pinto Y.M, van Gelder I.C, Heeringa M, Crijns H.J.G.M QT lengthening and life-threatening arrhythmias associated with fexofenadine.(letter) Lancet 1999 353:980 Download publicatie

2 Pinto Y.M, van Gelder I.C, Heeringa M, Crijns H.J.G.M QT lengthening and arrhythmias associated with fexofenadine (correspondence). Lancet 1999 353:2072-3 Download publicatie

3 Heeringa M, Pinto Y.M Verlenging van QT-tijd door fexofenadine Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1999 143:1276 Download publicatie

4 Heeringa M, Pinto Y.M Hartritmestoornissen door fexofenadine (Telfast) Geneesmiddelenbulletin 1999 33(8):90-1 Download publicatie

5 Pinto Y.M, vanGelder I.C, Crijns H.J.G.M, Heeringa M Causality assessment of adverse drug effects: when is rechallenge ethically acceptable? (author's reply) Lancet 1999 354:683 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Fexofenadine and bradycardia 2009 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-6-2022.


FEXOFENADINE

Aantal meldingen 284
Ernstig 27
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
97
(34%)
186
(65%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 38
bloedneus : 4
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 2
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 6
irritatie keel : 2
kortademigheid : 13
kortademigheid bij inspanning : 2
Nasal pruritus : 1
neusklachten : 1
niezen : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
piepen : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 9
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 2
Spataderen : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 51
extra (ventriculaire) hartslag : 2
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 28
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 7
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 3
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 47
angio-oedeem : 3
galbulten : 4
haaraandoening : 1
haaruitval : 3
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidontsteking : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 13
jeukende huiduitslag : 2
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 4
papel : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 5
vervellen : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 1
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
seizoensgebonden allergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
onsteking van het neusslijmvlies : 1
pustuleuze rash : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 4
galstuwing : 1
geelzucht : 2
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 86
aandoening slokdarm : 1
abnormale ontlasting : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 7
diarree : 16
droge mond : 10
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
maagklachten : 4
misselijkheid : 25
obstipatie, verstopping : 2
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de onderbuik : 2
tongblaren : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 1
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 1
vaak plassen : 1
Oog : 15
bloeding in het oogwit : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
jeuk aan oog : 1
ontsteking van het oog (epscleritis) : 1
oogirritatie : 2
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 5
draaiduizeligheid : 2
oorpruritus : 1
oorsuizen : 2
Psychisch : 67
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 6
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agorafobie : 1
angst : 4
brassend eten : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 2
dissociatie : 1
hallucinatie (visueel) : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
Lusteloos : 1
nachtelijke angst : 1
nachtmerrie : 9
onrust : 2
persoonlijkheidsstoornis : 2
praten in slaap : 1
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 3
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 12
spanning : 1
stemmingswisselingen : 3
uitgelaten stemming : 1
zenuwachtigheid : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 29
gewrichtspijn : 5
kaakklem : 1
nekpijn : 1
pees pijn : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 2
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 8
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 10
allergietest : 1
gewicht verhoogd : 5
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 110
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 7
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
gevoel van bloedstroom : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 3
honger : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 3
koorts : 2
koude rillingen : 5
lichaamszwakte : 1
malaise : 9
onbestendig gevoel borstkas : 8
ontsteking op de injectieplaats : 3
onverwacht effect : 9
perifeer oedeem : 3
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 6
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
vermoeidheid : 29
verslechtering van de aandoening : 3
voedselinteractie : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 6
alcoholintolerantie : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
borstpijn : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
Intermenstrual bleeding : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onvruchbaarheid mannelijk : 1
vaginale afscheiding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 90
aandachtstoornis : 2
afwijkend coördinatievermogen : 1
duizeligheid : 21
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 4
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 26
migraine : 3
minder smaak : 1
Nekstijfheid : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
sedatie : 2
slaperigheid : 9
smaakverlies : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 4
trilling/beving (tremor) : 4
veranderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 1
miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FEXOFENADINE

Aantal meldingen 27.405
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
13.644
(50%)
6.801
(25%)
6.960
(25%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.505
(5%)
20.146
(74%)
3.492
(13%)
1.981
(7%)
281
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.448
Bloed- en lymfestelsel : 106
Bloedvaten : 444
Chirurgische en medische verrichtingen : 64
Congenitale en genetische afwijkingen : 22
Endocrien syteem : 20
Hart : 881
Huid- en onderhuid : 2.212
Immuunsysteem : 879
Infecties en parasitaire aandoeningen : 539
Intoxicaties en letsels : 5.037
Lever en galwegen : 131
Maag-darmstelsel : 3.397
Neoplasmata : 64
Nier en urinewegen : 342
Oog : 954
Oor en evenwichtsorgaan : 354
Product aanlegenheden : 943
Psychisch : 2.123
Sociale omstandigheden : 55
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 702
Testuitslagen en onderzoeken : 963
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.960
Voeding en stofwisseling : 281
Voortplantingsstelsel en borsten : 201
Zenuwstelsel : 4.703
Zwangerschap en perinatale periode : 35
Vergelijkbare geneesmiddelen