Monitor Biologische Medicijnen

In de Monitor biologische medicijnen werden volwassenen met een chronische inflammatoire immuunziekte (zoals reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn en psoriasis) gevolgd die hiervoor een biologisch medicijn gebruikten. In de tweemaandelijkse vragenlijsten werd het gebruik van het biologisch medicijn, de ervaren bijwerkingen, de aandoening, combinatietherapie, andere aandoeningen en demografische gegevens uitgevraagd. Deze monitor is uitgevoerd in samenwerking met negen ziekenhuizen.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
Dit onderzoek is gesloten. U kunt zich niet meer aanmelden. Het onderzoek liep van januari 2017 tot en met december 2020. 

RESULTATEN

Algemeen Psoriasis Reumatoïde artritis
     
Artritis psoriatica Axiale spondyloartritis Inflammatoire darmziekten

 

Gebruik van geneesmiddel etanercept kan maagdarmklachten veroorzaken
Etanercept is een biologisch geneesmiddel (biological) voor de behandeling van reumatische aandoeningen. Gebruikers van etanercept beschreven verschillende maagdarmklachten terwijl dit nog niet als bijwerking in de bijsluiter stond.
Lees hier het artikel in ReumaMagazine (Nederlands)
Lees hier het artikel in The Journal of Rheumatology (Engels)
Lees hier de samenvatting van de (Ann Rheum Dis) posterpresentatie (Engels)

Vermoeidheid ontstaat niet alleen door ziekte, maar ook door geneesmiddel
Mensen met chronische auto-immuunziekten, zoals reumatische aandoeningen of chronische darmontsteking, hebben vaak last van vermoeidheid. Naast de ziekte kan ook het gebruik van (biologische) geneesmiddelen vermoeidheid veroorzaken.
Lees hier het artikel in ReumaMagazine (Nederlands)
Lees hier het artikel in Pharmaceutisch Weekblad (Nederlands)
Lees hier de samenvatting van het (Ann Rheum Dis) congres (Engels)

Zorgverleners en patiënten melden niet altijd dezelfde bijwerkingen
Patiënten met een chronische darmontsteking beschrijven vaker bijwerkingen van biologische geneesmiddelen (biologicals) dan hun zorgverleners. Ook zitten er verschillen in het type bijwerking dat patiënten en zorgverleners beschrijven.
Lees hier het artikel in United European Gastroenterology Journal (Engels)
Ook patiënten met een reumatische aandoening die etanercept of adalimumab gebruiken rapporteren andere bijwerkingen dan zorgverleners. Patiënten beschrijven over het algemeen vaker een bijwerking. Patiënten rapporteren vaker vaak vermoeidheid en injectieplaatsreacties dan zorgverleners. Zorgverleners rapporteren vaker infecties en bijwerkingen van de huid.
Lees hier het artikel in Pharmaceutisch Weekblad (Nederlands)

Reumapatiënten en reumatologen schatten de belasting van bijwerkingen soms anders in
In dit onderzoek is in kaart gebracht waarom reumapatiënten bijwerkingen van biologische geneesmiddelen belastend vinden. Deze redenen zijn opgedeeld in zeven verschillende thema’s. De thema’s zijn vervolgens vergeleken met de meningen van reumatologen. Reumatologen hebben vooral aandacht voor de mentale gevolgen van bijwerkingen. Voor de invloed van een bijwerking op het dagelijks leven en de zelfredzaamheid van reumapatiënten is vaak minder aandacht.
Lees hier het artikel in ReumaMagazine (Nederlands)
Lees hier het artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie (Nederlands).
Lees hier de samenvatting van het (Arthritis Rheumatol.) congres (Engels)

Patiënten vinden het rapporteren van bijwerkingen middels onlinevragenlijsten zinvol en niet belastend
Patiënten geven de voorkeur aan om de frequentie van het uitsturen van de vragenlijsten parallel te laten lopen met hun controlebezoek aan het ziekenhuis of aan het toedieningsmoment.
Lees hier het artikel in Expert Opinion on Drug Safety (Engels)

Niet alleen óf een bijwerking optreedt, maar ook de last van de bijwerking is belangrijk
Gebruikers van (biologische) geneesmiddelen willen juist weten wanneer de bijwerking kan optreden, hoe lang deze kan aanhouden en of de klacht na een tijdje erger wordt of juist vermindert.
Lees hier het artikel in ReumaMagazine (Nederlands)

Ervaringen van patiënten zijn belangrijk voor de veiligheidsbewaking van geneesmiddelen
Een nationaal monitoringsysteem voor (biologische) geneesmiddelen, waarbij ervaringen van patiënten met bijwerkingen worden verzameld, is belangrijk voor de veiligheidsbewaking van deze geneesmiddelen.
Lees hier het artikel in Expert Opinion on Drug Safety (Engels)

Patiënten ontvangen het liefst informatie over bijwerkingen die is afgestemd op hun ziekte en geneesmiddel
Dit onderzoek laat zien dat patiënten na hun deelname aan de Monitor biologische geneesmiddelen het liefst informatie over de resultaten ontvangen die gericht zijn op hun eigen ziekte en biologische geneesmiddel (biological).
Lees hier het artikel in Expert Opinion on Drug Safety (Engels)

Hoe belastend zijn bijwerkingen bij biologische geneesmiddelen?
Dit onderzoek geeft inzicht in de belasting van bijwerkingen bij biologische geneesmiddelen en de gevolgen hiervan. Patiënten ervaren infecties en spier- en botklachten als meest belastende bijwerking. Injectieplaats reacties zijn het minst belastend.  
Lees hier het artikel in Drug Safety (Engels)

De Monitor biologische geneesmiddelen lijkt geschikt om belangrijke medische informatie te verzamelen
Medische informatie die door reumapatiënten en patiënten met chronische darmontstekingen wordt opgegeven in de Monitor biologische geneesmiddelen is van voldoende kwaliteit om te gebruiken in wetenschappelijk onderzoek.
Lees hier het artikel over reumapatiënten in Rheumatology (Engels)
Lees hier de samenvatting van de (Ann Rheum Dis) posterpresentatie over reumapatiënten (Engels)
Lees hier het artikel over patiënten met chronische darmontstekingen in Pharmacoepidemiology & Drug Safety (Engels)

Bijwerkingen van biologische medicijnen (biologicals) in kaart gebracht
Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de patiënten ten minste één bijwerking ervaart bij het gebruik van een biological.
Lees hier het artikel in UA-magazine (Nederlands)

Patiënten met chronische darmontsteking ervaren infecties en huidreacties als bijwerking
Dit onderzoek geeft meer inzicht in de belasting van bijwerkingen. Patiënten ervaren met name vermoeidheid en huidreacties als redelijk belastend.
Lees hier het artikel in Pharmaceutisch Weekblad (Nederlands) 

Ervaringen van patiënten kunnen meer kennis en inzichten geven over bijwerkingen
De Monitor biologische geneesmiddelen verzamelt ervaringen van patiënten met bijwerkingen van biologische geneesmiddelen (biologicals).
Lees hier het artikel in Pharmaceutisch Weekblad (Nederlands)

Congressen

Volgens reumatoïde artritis patiënten komen bijwerkingen op de injectieplaats vaak voor, maar zijn deze niet zo belastend. Infecties en hoofdpijn komen volgens patiënten minder vaak voor als bijwerking, maar zijn wel het meest belastend.
Lees hier de samenvatting van de (Ann Rheum Dis) posterpresentatie (Engels)

Dit onderzoek onderzocht of bijwerkingen van de biologische geneesmiddelen (biologicals) etanercept en adalimumab verschillen bij patiënten met verschillende auto-immuunziekten.
Lees hier de samenvatting van het (Ann Rheum Dis) congres (Engels)

Bijwerkingen gemeld door patiënten en door zorgverleners moeten gecombineerd worden. Zo kan er een zo volledig mogelijk beeld gevormd worden van de gezondheidstoestand van de patiënt.
Lees hier de samenvatting van de (Ann Rheum Dis) posterpresentatie (Engels)

De tijd tussen het begin van een bijwerking en het moment van melden heeft geen invloed op de hoeveelheid informatie die patiënten over hun bijwerking geven.
Lees hier de samenvatting van de (Ann Rheum Dis) posterpresentatie (Engels)