Kinderwens en Afweeronderdrukkende Medicijnen bij de Man

 

In het Kinderwens en Afweeronderdrukkende Medicijnen bij de Man (KAMM) onderzoek verzamelden wij gegevens van mannen met een kinderwens die afweeronderdrukkende medicijnen gebruik(t)en voor een auto-immuunaandoening of na een orgaantransplantatie. Hierdoor komen we meer te weten over de mogelijke invloeden van medicijngebruik bij mannen op de vruchtbaarheid, zwangerschap en het (on)geboren kind.

Met deze kennis kunnen we de informatie over bijwerkingen van deze medicijnen verbeteren, en kunnen artsen en patiënten betere afwegingen maken over de behandeling. Het KAMM-onderzoek combineren we met het vragenlijstonderzoek van Moeders van Morgen Lareb, en voeren wij uit in samenwerking met medisch specialisten van het Erasmus MC.

Meer informatie en aanmelden

Dit onderzoek is gesloten. Je kunt je niet meer aanmelden. Het onderzoek liep van december 2021 tot september 2022. 

Download de brochure

Kinderwens en Afweeronderdrukkende Medicijnen bij de Man

Publicaties

Start onderzoek naar medicatie en kinderwens bij mannen

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de invloed van medicijngebruik door de man op de zwangerschap en de gezondheid van het (ongeboren) kind. De meeste medicijnen hebben geen gevolgen voor de vruchtbaarheid van de man. Toch zijn er ook enkele die wél een negatieve invloed kunnen hebben. Bijwerkingencentrum Lareb en het Erasmus MC zijn daarom een onderzoek gestart om te kijken of medicijngebruik bij de man invloed heeft op de vruchtbaarheid, zwangerschap en het ongeboren kind.
Lees hier het artikel in ReumaMagazine (Nederlands).

Resultaten

Zodra er resultaten uit dit onderzoek bekend zijn, zullen wij die hier tonen.