Monitor duloxetine

 

Duloxetine (Cymbalta) wordt gebruikt voor de behandeling van depressie, gegeneraliseerde angststoornissen en perifere zenuwpijn door diabetes. Het is een serotonine (5-HT) en norepinefrine (NE) heropname remmer. Het doel van dit onderzoek was om meer informatie te verzamelen over de veiligheid van duloxetine tijdens de eerste zes maanden van gebruik.

Meer informatie en aanmelden

Dit onderzoek is gesloten. Je kunt je niet meer aanmelden. Het onderzoek liep van november 2006 tot en met april 2008. 

Resultaten

Vragenlijstonderzoek bij patiënten die duloxetine gebruiken

In dit onderzoek is gekeken naar ervaringen van patienten met duloxetine gedurende de eerste zes maanden sinds ze starten met het geneesmiddel.
Lees hier het artikel in Eur J Clin Pharmacol (Engels).