Vaccinmonitor Griep- en pneumokokkenvaccinatie

Net als voorgaande jaren nodigde de huisarts ouderen uit voor de vaccinatie tegen de seizoensgriep en de pneumokokkenziekte. Daarnaast konden mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door het griepvirus (o.a. patiënten met morbide obesitas, dementie, neurologische aandoeningen) ook een vaccinatie halen.

Het doel van deze jaarlijkse monitoring is om het bijwerkingenpatroon van deze vaccinaties te beschrijven. Zo houden we bij welke bijwerkingen en hoe vaak deze vóórkomen. In de toekomst kunnen mensen zoals u en ik hierdoor beter geïnformeerd worden. 

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
Dit onderzoek is gestart in oktober 2022. U kunt zich nog steeds aanmelden voor dit onderzoek als u uitgenodigd bent of gaat worden voor een griep of pneumokokken vaccinatie. U kunt zich aanmelden via de website www.vaccinmonitor.nl

DOWNLOAD DE BROCHURE
Krijgt u een vaccin tegen griep- en/of pneumokokken

RESULTATEN
De resultaten van dit onderzoek volgen in het voorjaar van 2023. Hier vindt u de rapportages van grieponderzoeken die eerder gedaan zijn: jaarrapporten-vaccins.