Aa Lettergrootte
16
 
Cromonen bij astma of allergie tijdens de zwangerschap
Overzicht

Cromoglicinezuur kan in de zwangerschap in een neusspray, oogdruppel of per inhalatie gebruikt worden. Met deze toedieningsvormen wordt maar een kleine hoeveelheid geneesmiddel in het lichaam opgenomen. Hierdoor kan maar weinig bij het kind komen.

Nedocromil oogdruppels en inhalaties en cromoglicinezuur in drank of poeder kunnen ook waarschijnlijk veilig in de zwangerschap gebruikt worden.                                          

Let op
Door na het druppelen van het oog de traanbuis één tot drie minuten dicht te drukken, wordt de opname van het geneesmiddel in het lichaam verder verminderd.

Risico indeling
  • Meest veilig Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap.
    • - cromoglicinezuur (neusspray / oogdruppels / inhalatie)
  • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel (zie tekst ‘Meer weten’).
    • - cromoglicinezuur (drank of poeder)
    • - nedocromil (oogdruppels of inhalatie)

Cromoglicinezuur
Met het gebruik van cromoglicinezuur tijdens de zwangerschap is redelijk veel ervaring opgedaan. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen voor nadelige effecten. Bovendien wordt slechts een kleine hoeveelheid in het lichaam opgenomen. Dit geldt ook voor de drank en het poeder.

Nedocromil
Met gebruik van nedocromil oogdruppels en inhalaties is onvoldoende ervaring opgedaan om een goede inschatting van de risico’s te maken. Nedocromil wordt slechts in geringe mate vanuit het maagdarm-kanaal in het lichaam opgenomen Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen op een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen.

Laatst bijgewerkt op 20-02-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.