Aa Lettergrootte
16
 
Bètablokkers tijdens de zwangerschap
Overzicht

Er zijn geen aanwijzingen voor een hoger risico op aangeboren afwijkingen met bètablokkers. Ze kunnen mogelijk de groei van het ongeboren kind remmen. Labetalol en metoprolol hebben de voorkeur in de zwangerschap.

Let op
Bij gebruik van betablokkers in het laatste deel van de zwangerschap of tijdens de bevalling kunnen bij het ongeboren kind of de pasgeborene verschijnselen optreden van lage bloedsuiker, lage hartslag, lage bloeddruk, sufheid en ademhalingsproblemen.

Risico indeling
 • Mogelijk risico Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind (zie tekst ‘Meer weten’). Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
  • - atenolol
  • - labetalol
  • - metoprolol
  • - propranolol
 • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - acebutolol
  • - bisoprolol
  • - carvedilol
  • - celiprolol
  • - esmolol
  • - landiolol
  • - nebivolol
  • - pindolol
  • - sotalol

Gebruik eerste trimester
Labetalol behoort tot de voorkeursmedicatie bij hypertensie in de zwangerschap. Onderzoek naar bètablokkers in de zwangerschap laten tot nu toe geen hoger risico op aangeboren afwijkingen zien. De meeste ervaring tijdens de zwangerschap is opgedaan met labetalol, gevolgd door atenolol, metoprolol en propranolol. Met de overige bètablokkers is weinig tot geen ervaring in de zwangerschap.

Gebruik derde trimester
Na toepassing in het laatste deel van de zwangerschap en tijdens de bevalling kunnen bètablokkers wel farmacologische effecten hebben bij de foetus of de pasgebo­rene. De farmacologische effecten bestaan onder andere uit hypoglykemie, hypotensie, bradycardie, sedatie en ademhalingsproblemen.

Risico groeivertraging
Langdurig gebruik van atenolol leidt mogelijk tot groeivertraging. Wees terughoudend met het gebruik van deze bèta-blokker. Ook labetalol, metoprolol en propranolol zijn in verband gebracht met groeivertraging. Bij deze bètablokkers is het verband minder duidelijk. Met de andere bètablokkers is nauwelijks ervaring opgedaan tijdens de zwangerschap. Het is niet bekend of deze middelen een nadelig effect op de foetale groei hebben.

Labetolol
Bij labetalol gebruik tijdens de zwangerschap zijn verschijnselen van het fenomeen van Raynaud in de tepel beschreven.

Nebivolol
Een case-report beschrijft persisterende ernstige hypoglykemie, hyperbilirubinemie en polycythemie bij de neonaat nadat de moeder de laat­ste vier maanden van de zwangerschap nebivolol gebruikt had.

Laatst bijgewerkt op 07-05-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.