Aa Lettergrootte
16
 
Laxeermiddelen met osmotische of volumevergrotende werking tijdens de zwangerschap
Overzicht

Deze laxeermiddelen kunnen tijdens de zwangerschap gebruikt worden. Zemelen, psyllium, sterculiagom, lactitol, lactulose en macrogol hebben de voorkeur.

Natriumfosfaat, natriumsulfaat,  natrium-/kalium-/magnesiumsulfaat en magnesiumoxide kunnen eenmalig gebruikt worden voor darmlediging voorafgaand aan een darmonderzoek. Vermijd langdurig gebruik.

Risico indeling
 • Meest veilig Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap.
  • - lactitol
  • - lactulose
  • - macrogol (plus electrolyten)
  • - psyllium
  • - sterculiagom
  • - zemelen
 • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel (zie tekst ‘Meer weten’).
  • - glycerol
  • - magnesiumoxide/ citroenzuur
  • - sorbitol
  • - natriumfosfaat (eenmalig)
  • - natriumsulfaat (eenmalig)
  • - natrium-/kalium-/magnesiumsulfaat (eenmalig)
 • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - natriumfosfaat (langdurig)
  • - natriumsulfaat (langdurig)
  • - natrium-/kalium-/magnesiumsulfaat (langdurig)

Volumevergrotende middelen
Psyllium, sterculiagom en zemelen kunnen gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Deze middelen worden niet opgenomen vanuit het maagdarmkanaal.

Osmotisch werkende laxantia
Lactulose, lactitol, macrogol, magnesiumhydroxide en sorbitol kunnen in de geadviseerde doseringen gebruikt worden tijdens de zwangerschap. De voorkeur gaat uit naar lactulose, macrogol en lactitol. Deze middelen worden niet of weinig opgenomen vanuit het maagdarmkanaal. Het gebruik van deze middelen tijdens de zwangerschap is weinig onderzocht. In de praktijk worden ze echter veel gebruikt. Bij het gebruik van deze laxeermiddelen tijdens de zwangerschap zijn nadelige effecten niet waarschijnlijk.

Darmlediging
Macrogol, natriumsulfaat, natriumfosfaat, natrium-/kalium-/magnesiumsulfaat, magnesiumoxide/citroenzuur/picozwavelzuur kunnen (eenmalig) voor colonlavage gebruikt worden. Deze middelen zijn in de zwangerschap niet onderzocht. Een effect op zwangerschap wordt echter bij eenmalig gebruik niet verwacht.

Obstipatie in de zwangerschap.
Als gevolg van hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap kunnen vrouwen last krijgen van obstipatie. Dit komt vooral voor in het tweede of derde trimester. Door meer te drinken, meer vezels te eten en meer te bewegen kan de obstipatie verminderen. Als  dit onvoldoende helpt, kunnen laxeermiddelen overwogen worden.

Laatst bijgewerkt op 20-07-2020


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.