Antidota (tegengif) tijdens de zwangerschap

Overzicht

Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen voor schadelijke effecten van onderstaande antidota (tegengiften) op het ongeboren kind.

Let op

 • Behandel een zwangere vrouw met een ernstige intoxicatie zoals een niet-zwangere.
 • De indeling van onderstaande tabel heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van het betreffende antidotum, niet op het risico van de intoxicatie zelf.

Risico indeling

 • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap.
  • - geactiveerde kool
 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel (zie tekst ‘Meer weten’).
  • - folinezuur
  • - protamine
 • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind (zie tekst ‘Meer weten’). Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
  • - atropine
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - acetylcysteïne (hoge dosering)
  • - flumazenil
  • - fomepizol
  • - hydroxocobalamine (hoge dosering)
  • - idarucizumab
  • - methylthionine
  • - naloxon
  • - obidoxim
arrow icon

Algemeen
Met de meeste antidota is weinig ervaring opgedaan in de zwangerschap.

Acetylcysteïne
Hooggedoseerd acetylcysteïne kan bij een paracetamolintoxicatie aan een zwangere vrouw worden gegeven.

Geactiveerde kool
Geactiveerde kool wordt niet opgenomen uit het maagdarmkanaal.

Protamine
Protamine kan voor de coupering van de werking van heparine worden toegepast.

Atropine
Met het gebruik van het parasympathicolyticum atropine tijdens de zwangerschap is weinig gedocumenteerde ervaring. Atropine kan na systemische toediening de hartfrequentie en de ademhaling van de foetus beïnvloeden.

Laatst bijgewerkt op 26-08-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.