Tetracyclische antidepressiva tijdens de borstvoedingsperiode

Overzicht

Mirtazapine kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt tijdens de borstvoeding. Van mianserine zijn te weinig gegevens bekend om te kunnen zeggen of het veilig gebruikt kan worden.

Let op
Controleer voor de zekerheid de zuigeling de eerste weken op slecht slapen, sufheid, geïrriteerdheid, veel huilen, koliek, slecht drinken en slecht groeien.

Risico indeling

  • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan (zie tekst ‘Meer weten’).
    • - mirtazapine
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - mianserine

Mirtazapine
Er is beperkte ervaring met het gebruik van mirtazapine tijdens de borstvoeding. Mirtazapine en de actieve metaboliet gaan maar weinig over in de moedermelk. De relatieve kinddosis van mirtazapine is ongeveer 2%. Tot nu toe zijn er geen nadelige effecten voor de zuigeling gezien.

Mianserine
Er is weinig onderzoek gedaan naar mianserine tijdens de borstvoeding. In één artikel worden 2 moeders beschreven met gebruik van mianserine. Mianserine en de actieve metaboliet gingen maar beperkt over in de moedermelk. De relatieve kinddosis was tussen 0.5-1.5 %. Er werden geen effecten gezien bij beide kinderen. Vanwege het gebrek aan ervaring hebben andere antidepressiva waar meer ervaring mee is, de voorkeur als gestart moet worden met een antidepressivum tijdens de borstvoeding.

Mogelijke effecten bij de zuigeling
Er is weinig ervaring met deze middelen tijdens de borstvoeding. Tot nu toe zijn er geen effecten gemeld op de zuigeling. Bij andere antidepressiva als SSRI’s en TCA’s zijn wel effecten op de zuigeling gemeld. Ze zijn meestal mild van aard. Effecten die gezien zijn, zijn; sufheid, geïrriteerdheid, slecht drinken en slecht groeien. Het is daarom verstandig het kindje de eerste periode te controleren op deze effecten.

Postpartum depressie
In de periode na de bevalling zijn vrouwen extra gevoelig voor psy­chische stoornissen. Tussen de 10 en 15% van de vrouwen krijgt een postpartum depressie. Het gebruik van antidepressiva hoeft geen reden te zijn om met het geven van borstvoeding te stoppen. Kies zo mogelijk voor een voorkeursmiddel, in monotherapie en in een zo laag mogelijke dosering, wanneer er gestart moet worden met een antidepressivum. Switch bij voorkeur niet, om te voorkomen dat de depressie terugkeert. Dit omdat onbekend is hoe moeder op een nieuwe middel zal reageren. 

Lange termijn effecten
Met antidepressiva is onvoldoende ervaring opgedaan om een uitspraak te kunnen doen over de effecten op de lange termijn. Tot nu toe zijn er geen duidelijke aanwijzin­gen voor nadelige effecten bij het kind op latere leeftijd.

Laatst bijgewerkt op 02-10-2018


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.