Aa Lettergrootte
16
 
Duloxetine of trazodon bij angst- en depressieve klachten tijdens de zwangerschap
Overzicht

Duloxetine kan tijdens de zwangerschap waarschijnlijk veilig gebruikt worden. Het is onbekend of trazodon tijdens de zwangerschap gebruikt kan worden.

Let op
Bij langdurig gebruik van antidepressiva tot aan de bevalling kan het pasgeboren kind onthoudingsverschijnselen of toxische verschijnselen krijgen.

Risico indeling
 • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel (zie tekst ‘Meer weten’).
  • - duloxetine (eerste en tweede trimester)
 • Mogelijk risico Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind (zie tekst ‘Meer weten’). Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
  • - duloxetine (derde trimester)
  • - trazodon (derde trimester)
 • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - trazodon (eerste en tweede trimester)

Depressie tijdens de zwangerschap
Het niet behandelen van een depressie tijdens de zwangerschap kan nadelige effecten hebben voor moeder en kind, zoals een vroeggeboorte of te laag geboortegewicht.

Abrupt stoppen met een antidepressivum of het wisselen van medicatie tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op een terugkeer van de depressie. Plan een eventuele wisseling van antidepressivum zoveel mogelijk vóór de zwangerschap.

Kinderwens
Zet gebruik van trazodon bij voorkeur nog voor de zwangerschap om naar een antidepressivum waarmee meer ervaring is opgedaan. Bij de keuze van het middel spelen de indicatie, de ernst van de klachten en de eventuele wens om borstvoeding te geven een rol. De voorkeur gaat uit naar een SSRI of een tricyclisch antidepressivum (TCA). Voor meer informatie, zie de pagina over SSRI’s en TCA’s.

Duloxetine
Ruim 3000 gevolgde zwangerschappen met blootstelling aan duloxetine in het eerste trimester van de zwangerschap wijst niet op een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Het betreft een aantal kleine case series en studies, en een grote databasestudie met rond de 2500 blootstellingen (Huybrechts 2020). Deze studie bevat enkele beperkingen. In de studie worden bijvoorbeeld alleen levendgeborenen meegenomen. Een klein risico op specifieke aangeboren afwijkingen kan hier niet mee worden uitgesloten. In deze database studie werd een verhoogd risico gezien op vroeggeboorte bij late blootstelling aan duloxetine en postpartum bloeding. In case reports zijn ontwenningsverschijnselen beschreven bij gebruik van duloxetine aan het eind van de zwangerschap.

Een Deense studie ziet een mogelijk verhoogd risico op miskramen (Kjaersgaerd 2013). Er was echter geen informatie over confounders zoals gewicht, roken en alcoholgebruik.

Trazodon
Kleine studies en case reports met nog geen 200 zwangerschappen in het eerste trimester blootgesteld aan trazodon laten geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen zien. Dit is te weinig om een goede inschatting van het risico te maken.

Onthoudingsverschijnselen
Langdurig gebruik van antidepressiva tot aan de partus kan tot onthoudings- of toxische ver­schijnselen bij de neonaat leiden, zoals prikkelbaarheid, hypertonie tremoren, onre­gelmatige ademhaling, slecht drinken en hard huilen. Deze symptomen treden meestal in de loop van de eerste dagen na de geboorte op. De ver­schijnselen zijn doorgaans mild, van voorbijgaande aard en dosisafhankelijk.
 

Referenties
Trazodon

 • Einarson A, Choi J, Einarson TR, Koren G.Incidence of major malformations in infants following antidepressant exposure in pregnancy: results of a large prospective cohort study. Can J Psychiatry. 2009 Apr;54(4):242-6.
 • Einarson A, Bonari L, Voyer-Lavigne S, Addis A, Matsui D, Johnson Y, Koren G. A multicentre prospective controlled study to determine the safety of trazodone and nefazodone use during pregnancy. Can J Psychiatry. 2003 Mar;48(2):106-10.

Duloxetine

 • Huybrechts KF, Bateman BT, Pawar A, Bessette LG, Mogun H, et al. Maternal and fetal outcomes following exposure to duloxetine in pregnancy: cohort study. BMJ. 2020 Feb 19;368:m237.
 • Kallen B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals 2013;6:1221–86.
 • Lassen D, Ennis ZN, Damkier P. First-Trimester Pregnancy Exposure to Venlafaxine or Duloxetine and Risk of Major Congenital Malformations: A Systematic Review. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2016 Jan;118(1):32-6.
 • Bellantuono C, Vargas M, Mandarelli G, Nardi B, Martini MG. The safety of serotonin-noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs) in pregnancy and breastfeeding: a comprehensive review. Hum Psychopharmacol. 2015 May;30(3):143-51.
 • Andrade C. The safety of duloxetine during pregnancy and lactation. J Clin Psychiatry. 2014 Dec;75(12):e1423-7.
 • Kjaersgaard MI, Parner ET, Vestergaard M, Sørensen MJ, Olsen J, et al. Prenatal antidepressant exposure and risk of spontaneous abortion - a population-based study. PLoS One. 2013 Aug 28;8(8):e72095.
 • Einarson A, Smart K, Vial T, Diav-Citrin O, Yates L, et al. Rates of major malformations in infants following exposure to duloxetine during pregnancy: a preliminary report. J Clin Psychiatry. 2012 Nov;73(11):1471.

Laatst bijgewerkt op 06-05-2020


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.