Aa Lettergrootte
16
 
Diverse laxeermiddelen tijdens de borstvoedingsperiode
Overzicht

Natriumlaurylsulfoacetaat en natriumdocusaat kunnen gedurende korte tijd worden gebruikt tijdens de borstvoeding.

Over het gebruik van prucalopride, linaclotide, methylnaltrexon en naloxegol tijdens de borstvoeding zijn geen of weinig gegevens bekend.

Risico indeling
 • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan (zie tekst ‘Meer weten’).
  • - natriumdocusaat (docusinezuur) (kortdurend)
  • - natriumlaurylsulfoacetaat (kortdurend)
 • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - linaclotide
  • - methylnaltrexon
  • - naloxegol
  • - prucalopride

natriumdocusaat (docusinezuur) en natriumlaurylsulfoacetaat
Over het gebruik van natriumdocusaat (docusinezuur) en natriumlaurylsulfoacetaat tijdens de borstvoeding zijn geen gegevens bekend. Deze  middelen worden slechts in geringe mate opgenomen vanuit het maag­darmkanaal.

Prucalopride
In een ongepubliceerde studie (gemeld door de fabrikant) is bij 8 moeders onderzocht of prucalopride overgaat in de moedermelk. Daarbij was de RID 6%. Het is niet bekend of er effecten mogelijk zijn op het kind, omdat dit niet is onderzocht.

Linaclotide, methylnaltrexon en naloxegol
Deze geneesmiddelen zijn niet onderzocht tijdens de borstvoeding.

Laatst bijgewerkt op 03-10-2020


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.