Bijwerkingen coronavaccins

Er kunnen bijwerkingen ontstaan na de coronavaccinatie, meestal enkele uren of dagen erna. Deze klachten verdwijnen binnen een paar dagen na de vaccinatie. Ter verlichting van de symptomen kunt u paracetamol gebruiken. Neem contact op met uw huisarts als u zich zorgen maakt over klachten.

LAATSTE UPDATE MELDINGEN
Kijk hier voor de binnengekomen meldingen van bijwerkingen na coronavaccinatie

VEELGESTELDE VRAGEN
Kijk hier voor veelgestelde vragen over de bijwerkingen na coronavaccinatie

Direct naar

Bijwerkingen Pfizer/BioNTech vaccin (Comirnaty)
Bijwerkingen Moderna vaccin (Spikevax)
Bijwerkingen AstraZeneca vaccin (Vaxzevria)
Bijwerkingen Janssen vaccin
Coronavaccins bij zwangerschap en het geven van borstvoeding
Onderzoek Coronavaccins
Andere vragen over de coronavaccins
Algemene informatie bijwerkingen van vaccins
Coronanieuws van Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM)


 

Bijwerkingen Pfizer/BioNTech vaccin (Comirnaty)

De meeste voorkomende bijwerkingen na de Pfizer/BioNTech vaccinatie zijn:

reacties op de plek van de prik (pijn, roodheid)  hoofdpijn
vermoeidheid  niet lekker voelen
spierpijn  pijn in de gewrichten
koorts  misselijkheid
koude rillingen  braken
diarree  


Alle binnengekomen meldingen van vermoede bijwerkingen na de Pfizer/BioNTech vaccinatie zijn te vinden op www.lareb.nl/coronameldingen.

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de bekende bijwerkingen vaker optreden na de 2e Pfizer/BioNTech vaccinatie dan na de 1ste vaccinatie. Dit is niet gezien in de eerste resultaten van het vragenlijstonderzoek van Lareb.

Bekijk de bijsluiter van het Pfizer/BioNtech vaccin voor meer informatie over alle bijwerkingen, hulpstoffen die in het vaccin zitten en de effectiviteit:
korte bijsluiter 
productinformatie 

Allergische reacties

Heftige allergische reacties na een coronavaccinatie zijn zeldzaam. Een heftige allergische reactie treedt meestal op binnen 15 tot 30 minuten na de prik. Er kan dan sprake zijn van: zwellingen rond de ogen, van de lippen, tong of keel, acute benauwdheid, huiduitslag of jeuk over het hele lichaam en een lage bloeddruk met een snelle hartslag. Soms ontstaan vergelijkbare klachten zonder aantoonbare allergische reactie. Of een tweede of derde vaccinatie mogelijk is na mogelijke allergische klachten, kunt u bespreken met uw (huis)arts. Meer informatie over deze bijwerking na coronavaccinatie is te lezen in onze veelgestelde vragen.

Ontsteking van de hartspier of hartzakje

Daarnaast is ontsteking van de hartspier (myocarditis) en hartzakje (pericarditis) opgenomen als bijwerking in de bijsluiter van het Pfizer/BioNTech vaccin. Mensen die pijn op de borst, benauwdheid of hartkloppingen krijgen, moeten contact opnemen met de huisarts. Meer informatie over myocarditis en pericarditis na coronavaccinatie is te lezen in onze veelgestelde vragen.

Naar boven


 

Bijwerkingen Moderna vaccin (Spikevax)

De meest voorkomende bijwerkingen na de Moderna vaccinatie zijn:

reacties op de plek van de prik (pijn, roodheid)  hoofdpijn
vermoeidheid  niet lekker voelen
spierpijn  pijn in de gewrichten
koorts  misselijkheid
koude rillingen  braken
opgezette lymfeklieren (oksel, hals en sleutelbeen)  huiduitslag, al dan niet op de prikplek


Alle binnengekomen meldingen van vermoede bijwerkingen na de Moderna vaccinatie zijn te vinden op www.lareb.nl/coronameldingen.

Na de 2de vaccinatie met het Moderna vaccin treden de bekende bijwerkingen vaker op dan bij de 1ste vaccinatie. Dit blijkt uit eerdere onderzoeken en uit de eerste resultaten van het vragenlijstonderzoek van Lareb. Ook kunnen reacties op de injectieplaats soms pas later optreden. En kunnen bijwerkingen bij de 2e vaccinatie heviger zijn.

Bekijk de bijsluiter van het Moderna vaccin voor meer informatie over alle bijwerkingen, hulpstoffen die in het vaccin zitten en de effectiviteit:
korte bijsluiter 
productinformatie 

Allergische reacties

Heftige allergische reacties na een coronavaccinatie zijn zeldzaam. Een heftige allergische reactie treedt meestal op binnen 15 tot 30 minuten na de prik. Er kan dan sprake zijn van: zwellingen rond de ogen, van de lippen, tong of keel, acute benauwdheid, huiduitslag of jeuk over het hele lichaam en een lage bloeddruk met een snelle hartslag. Soms ontstaan vergelijkbare klachten zonder aantoonbare allergische reactie. Of een tweede of derde vaccinatie mogelijk is na mogelijke allergische klachten, kunt u bespreken met uw (huis)arts. Meer informatie over deze bijwerking na coronavaccinatie is te lezen in onze veelgestelde vragen.

Ontsteking van de hartspier of hartzakje

Daarnaast is ontsteking van de hartspier (myocarditis) en hartzakje (pericarditis) opgenomen als bijwerking in de bijsluiter van het Moderna vaccin. Mensen die pijn op de borst, benauwdheid of hartkloppingen krijgen, moeten contact opnemen met de huisarts. Meer informatie over myocarditis en pericarditis na coronavaccinatie is te lezen in onze veelgestelde vragen.

Naar boven


 

Bijwerkingen AstraZeneca vaccin (Vaxzevria)

De meest voorkomende bijwerkingen na de AstraZeneca vaccinatie zijn:

reacties op de plek van de prik (pijn, roodheid)  hoofdpijn
vermoeidheid  niet lekker voelen
spierpijn  pijn in de gewrichten
koorts  misselijkheid
koude rillingen  braken
diarree  griepachtige klachten
lichaamszwakte  


Alle binnengekomen meldingen van vermoede bijwerkingen na de AstraZeneca vaccinatie zijn te vinden op www.lareb.nl/coronameldingen.

Na de 2e vaccinatie met het AstraZeneca vaccin treden de bekende bijwerkingen minder vaak op dan na de 1e vaccinatie. Dit blijkt uit eerdere onderzoeken en uit de eerste resultaten van het vragenlijstonderzoek van Lareb. Ook zijn de bijwerkingen vaak minder hevig na de 2e vaccinatie.

Bekijk de bijsluiter van het AstraZeneca (Vaxzevria) voor meer informatie over alle bijwerkingen, hulpstoffen die in het vaccin zitten en de effectiviteit:
korte bijsluiter 
productinformatie 

Allergische reacties

Heftige allergische reacties na een coronavaccinatie zijn zeldzaam. Een heftige allergische reactie treedt meestal op binnen 15 tot 30 minuten na de prik. Er kan dan sprake zijn van: zwellingen rond de ogen, van de lippen, tong of keel, acute benauwdheid, huiduitslag of jeuk over het hele lichaam en een lage bloeddruk met een snelle hartslag. Soms ontstaan vergelijkbare klachten zonder aantoonbare allergische reactie. Of een tweede of derde vaccinatie mogelijk is na mogelijke allergische klachten, kunt u bespreken met uw (huis)arts. Meer informatie over deze bijwerking na coronavaccinatie is te lezen in onze veelgestelde vragen.

Trombose met een laag aantal bloedplaatjes (TTS)

Een combinatie van uitgebreide trombose en een laag aantal bloedplaatjes is beschreven als zeldzame ernstige bijwerking in de bijsluiter van het AstraZeneca vaccin. Het wordt  ‘trombose met trombocytopenie syndroom’ (TTS) genoemd. Klachten die passen bij dit zeldzame beeld zijn: kortademigheid, pijn op de borst, zwelling van de benen en/of pijn in de benen, aanhoudende buikpijn, ernstige of aanhoudende hoofdpijn,  wazig zien of na een paar dagen blauwe plekken of rode/paarse puntvormige bloedingen op de huid buiten de prikplek. Meer informatie over deze bijwerking na coronavaccinatie is te lezen in onze veelgestelde vragen.

Cerebrale veneuze sinustrombose (CVST)

Ook cerebrale veneuze sinustrombose is opgenomen als zeldzame bijwerking in de bijsluiter van het AstraZeneca vaccin. Als er naast CVST ook een tekort aantal bloedplaatjes is, kan het gaan om de zeldzame bijwerking trombose met een tekort aan bloedplaatjes (TTS). Maar CVST kan ook optreden zonder een tekort aan bloedplaatjes. Symptomen zijn onder andere: hoofdpijn, uitvalsverschijnselen en mogelijk epileptische aanvallen. Meer informatie over deze bijwerking na coronavaccinatie is te lezen in onze veelgestelde vragen.

Guillain-Barré

De zeldzame aandoening Guillain-Barré is als waarschuwing toegevoegd in de bijsluiter van het AstraZeneca vaccin. Mensen die gevaccineerd zijn met dit vaccin en klachten ervaren van dubbel zien, spierzwakte of moeite met slikken, kauwen, spreken of lopen, moeten contact opnemen met een arts. Meer informatie over deze bijwerking na coronavaccinatie is te lezen in onze veelgestelde vragen.

Myelitis transversa

Lareb ontving meldingen van een ontsteking van de zenuwbanen in het ruggenmerg (myelitis transversa) bij het AstraZeneca vaccin. Hierdoor ontstaan klachten die lijken op een dwarslesie, zoals zwakte in de benen, gevoelsstoornissen en een verstoring van de blaas of darmen. Ook tijdens de onderzoeken van dit vaccin trad deze aandoening op bij drie personen, waarvan één mogelijk gerelateerd werd aan het vaccin. Het staat nog niet vast of myelitis transversa een bijwerking is. Dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Meer informatie over deze bijwerking na coronavaccinatie is te lezen in onze veelgestelde vragen.

Capillairleksyndroom

Ook het capillairleksyndroom is als ernstige zeldzame bijwerking in de bijsluiter opgenomen. Armen en benen die dik worden, plotselinge gewichtstoename en een gevoel van flauwte kunnen wijzen op dit syndroom. Mensen die eerder capillairleksyndroom hebben gehad, mogen geen AstraZeneca vaccinatie krijgen. Meer informatie over deze bijwerking na coronavaccinatie is te lezen in onze veelgestelde vragen.

Naar boven


 

Bijwerkingen Janssen vaccin

De meest voorkomende bijwerkingen na de Janssen vaccinatie zijn:

reacties op de prikplek  hoofdpijn
vermoeidheid  niet lekker voelen
spierpijn  pijn in de gewrichten
koorts  misselijkheid
koude rillingen  hoesten


Alle binnengekomen meldingen van vermoede bijwerkingen na de Janssen vaccinatie zijn te vinden op www.lareb.nl/coronameldingen.

Bekijk de bijsluiter van het Janssen vaccin voor meer informatie over alle bijwerkingen, hulpstoffen die in het vaccin zitten en de effectiviteit:
korte bijsluiter 
productinformatie 


Allergische reacties

Heftige allergische reacties na een coronavaccinatie zijn zeldzaam. Een heftige allergische reactie treedt meestal op binnen 15 tot 30 minuten na de prik. Er kan dan sprake zijn van: zwellingen rond de ogen, van de lippen, tong of keel, acute benauwdheid, huiduitslag of jeuk over het hele lichaam en een lage bloeddruk met een snelle hartslag. Soms ontstaan vergelijkbare klachten zonder aantoonbare allergische reactie. Of een tweede of derde vaccinatie mogelijk is na mogelijke allergische klachten, kunt u bespreken met uw (huis)arts. Meer informatie over deze bijwerking na coronavaccinatie is te lezen in onze veelgestelde vragen.

Trombose met een laag aantal bloedplaatjes

Een combinatie van uitgebreide trombose en een laag aantal bloedplaatjes is beschreven als zeldzame ernstige bijwerking in de bijsluiter van het Janssen vaccin. Het wordt  ‘trombose met trombocytopenie syndroom’ (TTS) genoemd. Klachten die passen bij dit zeldzame beeld zijn: kortademigheid, pijn op de borst, zwelling van de benen en/of pijn in de benen, aanhoudende buikpijn, ernstige of aanhoudende hoofdpijn en wazig zien of na een paar dagen blauwe plekken of rode/paarse puntvormige bloedingen op de huid buiten de prikplek. Meer informatie over deze bijwerking na coronavaccinatie is te lezen in onze veelgestelde vragen.

Immuun trombocytopenie (ITP)

Immuun trombocytopenie is toegevoegd als bijwerking aan de bijsluiter van het Janssen vaccin. Hierbij is er sprake van een laag aantal bloedplaatjes. Klachten die kunnen ontstaan bij ITP zijn: spontane bloedingen, blauwe plekken en/of rood, paarse puntvormige bloedinkjes op de huid buiten de prikplek. Meer informatie over deze bijwerking na coronavaccinatie is te lezen in onze veelgestelde vragen.

Veneuze trombose

Veneuze trombose (stolsel in aderen) is opgenomen als bijwerking in de bijsluiter van het Janssen vaccin. Bij mensen die eerder een veneuze trombose hebben gehad, moet vóór vaccinatie een afweging worden gemaakt van de risico’s. Klachten die passen bij veneuze trombose zijn: kortademigheid, pijn op de borst, zwelling van de benen en/of pijn in de benen en/of aanhoudende buikpijn. Meer informatie over deze bijwerking na coronavaccinatie is te lezen in onze veelgestelde vragen.

Oorsuizen en duizeligheid

Oorsuizen (tinnitus) en duizeligheid kunnen ook een bijwerking zijn van het Janssen vaccin. Bij oorsuizen hoort iemand een piep, sis of bromgeluid zonder dat dat geluid er werkelijk is. Meer informatie over deze bijwerking na coronavaccinatie is te lezen in onze veelgestelde vragen.

Guillain-Barré

De zeldzame aandoening Guillain-Barré is toegevoegd in de bijsluiter van het Janssen vaccin. Mensen die gevaccineerd zijn dit vaccin en klachten ervaren waaronder dubbel zien, spierzwakte of moeite met slikken, kauwen, spreken of lopen, moeten contact opnemen met een arts. Meer informatie over deze bijwerking na coronavaccinatie is te lezen in onze veelgestelde vragen.

Capillairleksyndroom

Ook het capillairleksyndroom is als ernstige zeldzame bijwerking in de bijsluiter opgenomen. Armen en benen die dik worden, plotselinge gewichtstoename en een gevoel van flauwte kunnen wijzen op dit syndroom. Mensen die eerder capillairleksyndroom hebben gehad, mogen geen Janssen vaccinatie krijgen. Meer informatie over deze bijwerking na coronavaccinatie is te lezen in onze veelgestelde vragen.

Naar boven


 

Coronavaccins bij kinderwens, zwangerschap en het geven van borstvoeding

Het coronavaccin kan tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode gegeven worden. De onderzoeken laten tot nu toe geen ernstige nadelige gevolgen zien voor de zwangerschap, het kind en de moeder na coronavaccinatie. De ervaring is vooral opgedaan met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Er is geen aanwijzing dat de coronavaccins leiden tot onvruchtbaarheid.

Kijk hier voor informatie over het coronavaccin:
bij kinderwens, tijdens de zwangerschap
tijdens de borstvoedingsperiode.

Naar boven


 

Onderzoek coronavaccins 

Lareb heeft gedurende zes maanden duizenden mensen gevolgd na coronavaccinatie middels een vragenlijst. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn bekend. Kijk hier voor meer informatie over onze onderzoeken en de resultaten

Andere vragen over de coronavaccins

Wilt u informatie over de verschillende soorten coronavaccins, wat de effectiviteit is van de coronavaccins, wat er in de coronavaccins zit, wanneer of waarom u gevaccineerd wordt? Of heeft u een andere vraag over de vaccins die niet over bijwerkingen gaan? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Algemene informatie bijwerkingen van vaccins

Op onze website is nog meer informatie te vinden over bijwerkingen van vaccinaties in het algemeen of bijwerkingen van andere vaccinaties. Zoek hier meer informatie over bijwerkingen van vaccins.

Coronanieuws van Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM)

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) brengt wekelijks een Coronanieuws met aandacht voor opvallende zaken rondom geneesmiddelen, vaccins en het coronavirus.
bekijk hier het laatste coronanieuws
bekijk hier alle afleveringen van het coronanieuws

Naar boven

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 24 november 2021