H2 receptorantagonisten bij maagklachten tijdens de zwangerschap

In het kort

H2-antagonisten remmen de afgifte van maagzuur. Deze middelen kunnen in de hele zwangerschap gebruikt worden. Ranitidine en famotidine hebben de voorkeur, omdat deze middelen het best onderzocht zijn.

Risico indeling

 • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap. Of studies tonen discrepanties, maar zijn overwegend gunstig. Het belang van behandeling zal na afweging veelal groter zijn dan het risico.
  • - famotidine
  • - ranitidine
 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
  • - cimetidine
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - nizatidine

Achtergrondinformatie

Ervaring in de zwangerschap
Ranitidine en famotidine zijn het best onderzocht. Met het gebruik van cimetidine tijdens de zwangerschap is redelijke ervaring opgedaan. Er zijn tot op dit moment geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen bij deze middelen. Het gebruik van nizatidine tijdens de zwangerschap is nauwelijks onderzocht. Hierdoor is het niet mogelijk een uitspraak te doen over eventuele effecten op de zwangerschap en het ongeboren kind.

Cimetidine
Cimetidine heeft in tegenstelling tot ranitidine en famotidine zwak anti-androgene eigenschappen. Een zwak anti-androgene werking kan bij mannelijke nakomelingen demasculinisatie tot gevolg hebben. Dit effect is tot nu toe echter niet gemeld na blootstelling tijdens de zwangerschap.

Alternatieven
Bij maagzuurklachten kunnen ook middelen uit andere groepen gebruikt worden: sucralfaat (zie de pagina over maagwandbeschermers bij maagklachten), antacida (zie de pagina over antacida bij maagklachten) of een protonpompremmer (zie de pagina over protonpompremmers bij maagklachten).

Laatst bijgewerkt op 26-08-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.