Decongestiva bij oogaandoeningen tijdens de zwangerschap

In het kort

Oogdruppels met oxymetazoline, nafazoline en tetryzoline kunnen tijdens de zwangerschap kortdurend en in de voorgeschreven dosering gebruikt worden.  

Oogdruppels bevatten slechts een kleine hoeveelheid werkzame stof. Er kan maar weinig van de werkzame stof bij het kind komen zodat nadelige effecten onwaarschijnlijk zijn.

Let op

 • Door na het druppelen van het oog de traanbuis een tot drie minuten dicht te drukken, wordt de opname van het geneesmiddel in het lichaam verder verminderd. Hierdoor kan er nog minder bij het kind komen.
 • Vermijd herhaald gebruik van oogdruppels met fenylefrine tijdens de zwangerschap vanwege de vaatvernauwende eigenschappen.

Risico indeling

 • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap. Of studies tonen discrepanties, maar zijn overwegend gunstig. Het belang van behandeling zal na afweging veelal groter zijn dan het risico.
  • - oxymetazoline (kortdurend)
 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
  • - nafazoline (kortdurend)
 • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind. Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
  • - fenylefrine (herhaald gebruik)

Achtergrondinformatie

Alfa-sympathicomimetica kunnen in theorie in hoge doses vasoconstrictie van de bloedvaten in de placenta veroorzaken. Bij normale therapeutische dosering lijkt er geen reden tot bezorgdheid. In de praktijk worden deze middelen veel gebruikt. Er zijn geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen.

Nafazoline
Bij langdurig en overmatig gebruik van nafazoline neusspray tijdens de zwangerschap zijn er meldingen gedaan van vroegtijdige vernauwing van de ductus Botalli.

Laatst bijgewerkt op 15-03-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.