Omeprazol en andere protonpompremmers bij maagklachten tijdens de zwangerschap

In het kort

Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol en rabeprazol zijn maagzuurremmers (protonpompremmers). Zwangeren kunnen deze middelen tijdens de hele zwangerschap gebruiken. Omeprazol en lansoprazol hebben de voorkeur, deze zijn het beste onderzocht. Deze onderzoeken laten geen nadelige effecten zien.

Risico indeling

 • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap. Of studies tonen discrepanties, maar zijn overwegend gunstig. Het belang van behandeling zal na afweging veelal groter zijn dan het risico.
  • - lansoprazol
  • - omeprazol
 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
  • - esomeprazol
  • - pantoprazol
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - rabeprazol

Achtergrondinformatie

Omeprazol en lansoprazol hebben de voorkeur
Onderzoeken naar het gebruik van beide middelen in de zwangerschap laten geen hoger risico op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten zien. Met omeprazol zijn meer dan 6000 zwangerschappen beschreven in de literatuur, en met lansoprazol bijna 2000 zwangerschappen.

Ook esomeprazol kan gebruikt worden in de zwangerschap
Ook onderzoeken naar gebruik van esomeprazol in de zwangerschap laten geen hoger risico op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten zien. Er zijn bijna 1000 zwangerschappen met esomeprazol beschreven in de literatuur. Esomeprazol is de S-enantiomeer (links draaiende vorm) van omeprazol. Daarom wordt aangenomen dat de ervaring met omeprazol gebruikt kan worden bij de risico-inschatting van esomeprazol. Beide middelen kunnen in de zwangerschap gebruikt worden.

Gebruik van pantoprazol in de zwangerschap is redelijk onderzocht
Er wordt geen hoger risico op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten gezien. Er worden bijna 700 zwangerschappen beschreven in de literatuur.

Gebruik van rabeprazol in de zwangerschap is nauwelijks onderzocht
Hierdoor is het niet mogelijk een uitspraak te doen over eventuele nadelige effecten van rabeprazol.

Andere behandelingen
Bij maagzuurklachten kunnen ook middelen uit andere groepen gebruikt worden: maagwandbeschermers (sucralfaat), antacida of een H2-antagonist.

 

Laatst bijgewerkt op 06-02-2020


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.