Omeprazol en andere protonpompremmers bij maagklachten tijdens de zwangerschap

Overzicht

Protonpompremmers (maagzuurremmers) kunnen in de hele zwangerschap gebruikt worden. Omeprazol en lansoprazol hebben de voorkeur, omdat deze het best onderzocht zijn.

Het Radboudumc Nijmegen doet onderzoek naar medicatiedoseringen voor zwangeren 
Zij willen computermodellen gebruiken om beter te kunnen inschatten wat een geschikte medicatiedosis is voor de moeder tijdens de zwangerschap. Daarnaast krijgen ze meer inzicht over hoeveel medicijn bij haar baby komt. Zij zoeken deelnemers die hun mening willen delen hierover tijdens een online groepsgesprek. Zorgverleners en vrouwen die op dit moment of de afgelopen 3 jaar zwanger zijn (geweest) of hun partner kunnen bij interesse of voor meer informatie mailen naar pregmed@radboudumc.nl 

Risico indeling

 • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap.
  • - lansoprazol
  • - omeprazol
 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel (zie tekst ‘Meer weten’).
  • - esomeprazol
  • - pantoprazol
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - rabeprazol
arrow icon

Omeprazol en esomeprazol
Onderzoeken naar het gebruik van beide middelen in de zwangerschap laten geen hoger risico op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten zien. Met omeprazol zijn meer dan 6000 zwangerschappen beschreven en met esomeprazol bijna 1000 zwangerschappen. Esomeprazol is de S-enantiomeer (links draaiende vorm) van omeprazol. Daarom wordt aangenomen dat de ervaring met omeprazol gebruikt kan worden bij de risico-inschatting van esomeprazol. Beide middelen kunnen in de zwangerschap gebruikt worden.

Lansoprazol
Onderzoeken naar het gebruik van lansoprazol in de zwangerschap laten geen hoger risico op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten zien. Er worden bijna 2000 zwangerschappen beschreven in de literatuur.

Pantoprazol
Het gebruik van pantoprazol in de zwangerschap is redelijk onderzocht. Er wordt geen hoger risico op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten gezien. Er worden bijna 700 zwangerschappen beschreven in de literatuur.

Rabeprazol
Het gebruik van rabeprazol tijdens de zwangerschap is nauwelijks onderzocht. Hierdoor is het niet mogelijk een uitspraak te doen over eventuele nadelige effecten van rabeprazol.

Alternatieven
Bij maagzuurklachten kunnen ook middelen uit andere groepen gebruikt worden: sucralfaat (zie de pagina over maagwandbeschermers bij maagklachten), antacida (zie de pagina over antacida bij maagklachten) of een H2-antagonist (zie de pagina over H2 receptorantagonisten bij maagklachten).

 

Laatst bijgewerkt op 06-02-2020


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.