Progestagenen als anticonceptie tijdens de zwangerschap

In het kort

Gebruik deze middelen niet tijdens de zwangerschap. Het per ongeluk doorgebruiken van progestagenen als anticonceptiemiddel tijdens een zwangerschap heeft waarschijnlijk geen nadelige effecten op de zwangerschap of de foetus.

Risico indeling

 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
  • - bij gebruik in begin zwangerschap:
  • - desogestrel
  • - dienogest
  • - drospirenon
  • - etonogestrel
  • - gestodeen
  • - levonorgestrel
  • - medroxyprogesteron
  • - nomegestrol
  • - norelgestromine
  • - norgestimaat
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - levonorgestrel - noodanticonceptie
  • - ulipristal

Achtergrondinformatie

Over het accidenteel doorgebruiken van de anticonceptiepil, depotpreparaten, spiraal of ring tijdens de vroege zwangerschap zijn veel gegevens bekend. Een deel van de studies vermeldt niet om welke progestagenen het gaat. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor nadelige effecten van dergelijke lage doseringen progestagenen, ook niet  op genitale afwijkingen. Staak na het vaststellen van een zwangerschap meteen het anti­conceptivum. Een implantatiestift onder de huid moet verwijderd worden.

Morning-afterpil
In het geval van accidentele blootstelling aan levonorgestrel na falen van de morning-afterpil zijn er tot nu toe geen aanwijzingen voor nadelige effecten. Over ulipristal zijn onvoldoende gegevens bekend.

Laatst bijgewerkt op 06-02-2020


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.