Maagwandbeschermers tijdens de zwangerschap

In het kort

Sucralfaat kan in de zwangerschap gebruikt worden. Met bismuthsubcitraat is geen ervaring opgedaan in de zwangerschap. Het wordt echter vrijwel niet opgenomen uit het maag-darmkanaal. Het kan waarschijnlijk veilig gebruikt worden in de zwangerschap.

Gebruik misoprostol niet in de zwangerschap. Dit middel kan aangeboren afwijkingen veroorzaken.

Risico indeling

  • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap. Of studies tonen discrepanties, maar zijn overwegend gunstig. Het belang van behandeling zal na afweging veelal groter zijn dan het risico.
    • - sucralfaat
  • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
    • - bismutsubcitraat
  • Risico op aangeboren afwijkingen tooltip icon Dit geneesmiddel geeft een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen of andere blijvende schade. Gebruik dit middel alleen in uitzonderingsgevallen (met extra controles). Kies zo mogelijk voor een veiliger middel of staak -tijdelijk- de behandeling.
    • - misoprostol

Achtergrondinformatie

Als deze middelen onvoldoende werken, kan een antacidum, H2-antagonist (voorkeur ranitidine of famotidine) of protonpompremmer (voorkeur omeprazol en lansoprazol) gegeven worden.

Sucralfaat
Sucralfaat kan tijdens de zwangerschap in therapeutische doseringen gebruikt worden. Van een orale dosis wordt slechts drie tot vijf procent in het lichaam opgenomen.

Bismutsubcitraat
Met het gebruik van bismutsubcitraat tijdens de zwangerschap is geen ervaring opgedaan. Minder dan 0,2% van het bismut wordt geabsorbeerd. Het grootste deel slaat neer als bismutverbindingen in de maag. Hierdoor zijn effecten op de foetus niet waarschijnlijk.

Misoprostol
Misoprostol mag niet als maagwandbeschermer gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Misoprostol kan uterus­contracties veroorzaken, wat kan leiden tot uterusbloedingen en abortus. Er zijn ern­stige aangeboren afwijkingen op basis van vasculaire disruptie gemeld, waaronder Moebius-syndroom en ledemaatafwijkingen. Deze afwijkingen zijn beschreven na ineffectief gebruik van misoprostol als abortivum vroeg in de zwangerschap. Misoprostol werd daarbij toegepast in doseringen vergelijk­baar met die bij peptische aandoeningen gebruikelijk zijn.

Informatie over antacida is te vinden op de pagina over antacida bij maagklachten.
Informatie over H2 receptorantagonisten is te vinden op de pagina over H2 receptorantagonisten bij maagklachten.
Informatie over protonpompremmers is te vinden op de pagina over protonpompremmers bij maagklachten.

Laatst bijgewerkt op 18-05-2020


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.