Cromonen bij astma of allergie tijdens de zwangerschap

In het kort

Cromoglicinezuur kan tijdens de zwangerschap als neusspray, oogdruppels of per inhalatie gebruikt worden. Met deze toedieningsvormen wordt maar een kleine hoeveelheid geneesmiddel in het lichaam opgenomen. Hierdoor komt er maar weinig bij het kind.

Nedocromil oogdruppels en inhalaties en cromoglicinezuur in drank of poeder kunnen waarschijnlijk ook in de zwangerschap gebruikt worden.                                          

Let op
Door na het druppelen van het oog de traanbuis één tot drie minuten dicht te drukken, wordt de opname van het geneesmiddel in het lichaam verder verminderd.

Behandel astma zo goed mogelijk tijdens de zwangerschap
Een goede controle van de klachten is belangrijk. Astma tijdens de zwangerschap geeft voor moeder en kind een risico op complicaties. Het is daarom belangrijk dat astma in de zwangerschap optimaal behandeld wordt. In een aparte pagina worden de behandeling en de risico’s van astma tijdens de zwangerschap beschreven.

Lees verder onder de tabel voor meer informatie

Risico indeling

  • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap. Of studies tonen discrepanties, maar zijn overwegend gunstig. Het belang van behandeling zal na afweging veelal groter zijn dan het risico.
    • - cromoglicinezuur (neusspray / oogdruppels / inhalatie)
  • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
    • - cromoglicinezuur (drank of poeder)
    • - nedocromil (oogdruppels of inhalatie)

Achtergrondinformatie

Cromoglicinezuur
Met het gebruik van cromoglicinezuur is in ruim 400 zwangerschappen ervaring opgedaan, voornamelijk in oudere studies met intranasale en inhalatie toepassingen (1,2). Er zijn geen recent gedocumenteerde onderzoeken. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen voor nadelige effecten. Bovendien wordt slechts een kleine hoeveelheid in het lichaam opgenomen. Dit geldt ook voor de drank en het poeder.

Nedocromil
Met gebruik van nedocromil oogdruppels en inhalaties is onvoldoende ervaring opgedaan om een goede inschatting van de risico’s te maken. Nedocromil wordt slechts in geringe mate vanuit het maagdarm-kanaal in het lichaam opgenomen. In een studie met ruim 20 zwangerschappen zijn geen aanwijzingen gevonden voor een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen (3).

arrow icon
Schatz M, Zeiger RS, Harden K. The safety of asthma and allergy medications during pregnancy The Journal of allergy and clinical immunology. 1997-09-01;100(3):301-6Wilson J. Utilisation du cromoglycate de sodium au cours de la grossesse: Résultats sur 296 femmes asthmatiques Acta Therapeutica. 1982-01-01;8:45-51Wilton LV, Pearce GL, Martin RM. The outcomes of pregnancy in women exposed to newly marketed drugs in general practice in England British journal of obstetrics and gynaecology. 1998-08-01;105(8):882-9

Laatst bijgewerkt op 31-05-2021


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.