Vaginale anticonceptie tijdens de zwangerschap

In het kort

Gebruik deze middelen niet tijdens de zwangerschap. Als een zwangerschap wordt vastgesteld tijdens het gebruik van een van deze middelen, moet het spiraaltje of de ring verwijderd te worden. Als het niet mogelijk is een spiraaltje te verwijderen, is er een grotere kans op complicaties.

Risico indeling

 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
  • - iud met levonorgestrel (verwijderd)
  • - iud, koperhoudend (verwijderd)
  • - ethinylestradiol/etonogestrel (ring voor vaginaal gebruik - verwijderd)
 • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind. Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
  • - iud met levonorgestrel (niet verwijderd)
  • - iud, koperhoudend (niet verwijderd)

Achtergrondinformatie

Koperspiraal
Een ruime hoeveelheid onderzoek naar het nog aanwezig zijn van het koperspiraaltje bij het vaststellen van een zwangerschap, laat geen hoger risico op aangeboren afwijkingen zien. Als het niet mogelijk is het spiraaltje te verwijderen, worden wel meer complicaties gezien tijdens de zwangerschap. Dit betreft onder andere meer miskramen (ook in tweede trimester), vroeggeboorte, chorioamnionitis, vaginale bloedingen en septische abortus. Verwijderen van het spiraaltje verlaagt deze risico’s, maar niet naar het niveau van een normale zwangerschap.

Levonorgestrel spiraal
Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de effecten van een levonorgestrel spiraal op een zwangerschap. De concentratie levonorgestel die systemisch beschikbaar komt uit het spiraal is lager dan bij orale toepassing. Ervaring met orale anticonceptiva met progestagenen ziet geen aanwijzingen voor nadelige effecten van dergelijke lage doseringen progestagenen, ook niet voor genitale afwijkingen.

Het ontstaan van complicaties is waarschijnlijk net als bij het koperspiraal groter als het spiraal met levonorgestrel niet verwijderd kan worden. Dit betreft onder andere meer miskramen (ook in 2e trim), vroeggeboorte, chorioamnionitis, vaginale bloedingen en septische abortus. Verwijderen van het spiraaltje verlaagt deze risico’s, maar niet naar het niveau van een normale zwangerschap.

Ethinylestradiol/etonogestrel ring voor vaginaal gebruik
Er is geen onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van de nuvaring op een zwangerschap. Er is wel onderzoek bekend over het per ongeluk doorgebruiken van de anticonceptiepil tijdens het begin van een zwangerschap. Dit heeft zover bekend geen nadelige effecten op de zwangerschap of foetus.

Laatst bijgewerkt op 12-03-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.