Middelen bij bloedarmoede tijdens de zwangerschap

In het kort

Bij de behandeling van ijzergebreksanemie tijdens de zwangerschap gaat de voorkeur uit naar orale toediening van ijzerpreparaten. Pas toediening van ijzerpreparaten per injectie of infuus alleen op strikte indicatie toe, in het tweede of derde trimester.

Bij de behandeling van megaloblastaire anemie tijdens de zwangerschap kan afhankelijk van de oorzaak foliumzuur of vitamine B12 (cyanocobalamine of hydroxocobalamine) worden gebruikt.

Risico indeling

 • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap. Of studies tonen discrepanties, maar zijn overwegend gunstig. Het belang van behandeling zal na afweging veelal groter zijn dan het risico.
  • - cyanocobalamine (vitamine b12) (oraal)
  • - foliumzuur
  • - hydroxocobalamine (vitamine b12) (injectie)
  • - ijzerpreparaten (oraal)
 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
  • - ijzer(iii)carboxymaltose (per injectie of infuus) (2de en 3de trimester)
  • - ferrioxidesaccharaat (per injectie of infuus) (2de en 3de trimester)
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - ijzer(iii)carboxymaltose (per injectie of infuus) (1ste trimester)
  • - ferrioxidesaccharaat (per injectie of infuus) (1ste trimester)
  • - ijzer(iii)isomaltoside-1000 (per injectie of infuus)

Achtergrondinformatie

Met de toediening van orale ijzerpreparaten (ferrozouten: Fe2+, bijvoorbeeld ferrofumaraat) tijdens de zwangerschap is veel ervaring opgedaan. Over parenterale toediening van ijzerpreparaten (ferrizouten: Fe3+) in het eerste trimester zijn weinig gegevens bekend.

Parenterale ijzerpreparaten
Er zijn meer dan 1000 gedocumenteerde cases beschikbaar met het parenteraal gebruik van ijzer(III)carboxymaltose en ferrioxidesaccharaat tijdens het 2de en 3de trimester. Er zijn geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op negatieve zwangerschapsuitkomsten. Voor ijzer(III)isomaltoside-1000 zijn er momenteel onvoldoende gegevens bekend.

Benzylalcohol
Preparaten met hydroxocobolamine kunnen benzylalcohol bevatten als conserveermiddel. De hoeveelheid benzylalcohol in het preparaat is laag. Hierdoor lijkt het risico op een schadelijk effect van benzylalcohol voor het ongeboren kind niet waarschijnlijk. Hier is echter geen onderzoek naar gedaan. Voor alle zekerheid kan gekozen worden voor een preparaat van hydroxocobalamine zonder benzylalcohol, met name als er meerdere injecties moeten worden gegeven.

Foliumzuur
Voor informatie over de toediening van foliumzuur om neuralebuisdefecten te voorkomen, zie de pagina over vitaminen.

Laatst bijgewerkt op 02-12-2020


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.