Finasteride gebruik door de man met kinderwens

In het kort

Langdurig gebruik van finasteride kan een nadelige invloed hebben op de spermakwaliteit van de man. Dit herstelt meestal weer nadat hij met het middel stopt.

Er zijn maar weinig zwangerschappen onderzocht waarbij de vader binnen drie maanden voor de bevruchting finasteride had gebruikt. In het algemeen leidt geneesmiddelgebruik door de man niet tot een verhoogd risico op afwijkingen bij het kind. Dit is waarschijnlijk bij finasteride ook het geval, maar het is nog niet goed genoeg onderzocht.

Als een man finasteride gebruikt tijdens de zwangerschap van zijn partner is het naar verwachting niet schadelijk voor het (ongeboren) kind. Het middel komt nauwelijks in het sperma, dus gebruik van een condoom is niet nodig.

Lees ook de achtergrondinformatie over geneesmiddelengebruik door de man met kinderwens.

Achtergrondinformatie

Finasteride kan een nadelige invloed hebben op spermakwaliteit en vruchtbaarheid
Langdurige blootstelling is geassocieerd met verminderde sperma hoeveelheid (oligospermie) en verminderde motiliteit. [1-3] Na stoppen met de medicatie treedt er verbetering op van de spermakwaliteit. [3, 4] Bij mannen met al verminderde zaadkwaliteit kan finasteride een negatieve invloed hebben op de vruchtbaarheid. [5]

Gezonde kinderen geboren na paternaal finasteridegebruik
Er zijn beperkte gegevens bekend over zwangerschappen waarbij de vader in de drie maanden vóór of tijdens conceptie is blootgesteld aan finasteride. Een studie onderzocht 19 blootgestelde zwangerschappen. Er waren 13 gezonde, à terme kinderen geboren, 3 miskramen en 3 electieve abortussen. [6]

Mogelijke invloed op het sperma DNA
Een theorie is dat miskramen mogelijk veroorzaakt kunnen worden door schade aan het sperma DNA. In enkele case reports is na gebruik van finasteride een verhoogde sperma DNA fragmentatie index beschreven. Dit herstelde zich nadat de medicatie was gestopt. [7, 8]

Blootstelling van de zwangere via het sperma is laag
Wanneer een zwangere vrouw wordt blootgesteld aan sperma van een man die finasteride gebruikt is dit waarschijnlijk niet schadelijk voor het (ongeboren) kind. De concentratie in het sperma is zodanig laag dat hiervan geen effect te verwachten is. Dat geldt voor zowel de dosering van 1 mg/dag als de hoge dosering van 5 mg/dag [9, 10]

arrow icon
Pallotti F, et al. Androgenetic alopecia: effects of oral finasteride on hormone profile, reproduction and sexual function. Endocrine. 2020-06-01;68(3):688-694Irwig MS. Androgen levels and semen parameters among former users of finasteride with persistent sexual adverse effects. JAMA dermatology. 2014-12-01;150(12):1361-3Amory JK, et al. The effect of 5alpha-reductase inhibition with dutasteride and finasteride on semen parameters and serum hormones in healthy men. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2007-05-01;92(5):1659-65Samplaski MK, Lo K, Grober E. Finasteride use in the male infertility population: effects on semen and hormone parameters. Fertility and sterility. 2013-12-01;100(6):1542-6Drobnis EZ, Nangia AK. 5α-Reductase Inhibitors (5ARIs) and Male Reproduction. Advances in experimental medicine and biology. 2017-01-01;1034:59-61Ahn KH, et al. Pregnancy Outcomes with Paternal Exposure to Finasteride, a Synthetic 5-Alpha-Reductase Inhibitor: A Case Series Journal of Clinical Toxicology. 2015-04-15;05(02)Şalvarci A, Istanbulluoğlu O. Secondary infertility due to use of low-dose finasteride. International urology and nephrology. 2013-02-01;45(1):83-5Tu HY, Zini A. Finasteride-induced secondary infertility associated with sperm DNA damage. Fertility and sterility. 2011-05-01;95(6):2125.e13-4Laborde E, Brannigan RE. Effect of 1-mg dose of finasteride on spermatogenesis and pregnancy. Journal of andrology. 2010-03-01;31(2):e1-2Pole M, Koren G. Finasteride. Does it affect spermatogenesis and pregnancy? Canadian family physician Medecin de famille canadien. 2001-12-01;47:2469-70

Laatst bijgewerkt op 21-04-2022


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.