Ustekinumab tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Ustekinumab kan waarschijnlijk gebruikt worden tijdens de borstvoeding. Het is een groot molecuul en komt nauwelijks in de moedermelk terecht. In het maagdarmkanaal van de baby zal het voor een groot deel worden afgebroken. Er zijn tot nu toe geen effecten gezien op de kinderen.

Risico indeling

  • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
    • - ustekinumab

Achtergrondinformatie

Ustekinumab gaat weinig over in de borstvoeding
Bij 11 moeders is onderzocht of ustekinumab overgaat in de borstvoeding. [1-3] Ustekinumab werd in een lage concentratie aangetoond in moedermelk of was niet meetbaar. Ustekinumab is een monoklonaal antilichaam. Het is een groot molecuul. Grote moleculen gaan nauwelijks over in de moedermelk. Bovendien worden ze in het maagdarmkanaal van de zuigeling grotendeels geïnactiveerd en slecht opgenomen.

Er worden geen effecten gezien bij de kinderen
Systemische effecten bij de neonaat door blootstelling aan ustekinumab via de borstvoeding lijken onwaarschijnlijk. [1] Tot nu toe zijn er in onderzoeken geen nadelige effecten gemeld. Bij 17 kinderen is de ontwikkeling gevolgd tot een leeftijd van 4-12 maanden. De kinderen hadden een normale ontwikkeling en groei. Er werd geen toename in het aantal infecties gezien. [1-4]

Referentielijst

1.            LaHue, S.C., Anderson, A., Krysko, K.M. et al. 2020. Transfer of monoclonal antibodies into breastmilk in neurologic and non-neurologic diseases. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm  7(4). PMID:32461351.

2.            Saito, J., Kaneko, K., Kawasaki, H. et al. 2022. Ustekinumab during pregnancy and lactation: Drug levels in maternal serum, cord blood, breast milk, and infant serum. Journal of pharmaceutical health care and sciences  8(1):18. PMID:35773736.

3.            Bar-Gil Shitrit, A., Ben-Horin, S., Mishael, T. et al. 2021. Detection of ustekinumab in breast milk of nursing mothers with crohn disease. Inflamm Bowel Dis  27(5):742-745. PMID:33386732.

4.            Lund, T., Thomsen, S.F. 2017. Use of tnf-inhibitors and ustekinumab for psoriasis during pregnancy: A patient series. Dermatol Ther  30(3). PMID:28071837.

Laatst bijgewerkt op 07-11-2022


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.