Colestyramine of colesevelam tijdens de zwangerschap

In het kort

Als tijdens de zwangerschap behandeling van hyperlipidemie nodig is, gaat de voorkeur uit naar colestyramine.

Let op
Zorg voor aanvulling van de vetoplosbare vitaminen A, D, E en K tijdens de behandeling met galzuurbindende harsen.

Risico indeling

  • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
    • - colesevelam
    • - colestyramine

Achtergrondinformatie

De galzuurbindende harsen colesevelam en colestyramine werken lokaal in de darmen. Deze middelen worden niet of nauwelijks in het lichaam opgenomen. Blootstelling van het embryo of de foetus is dan ook niet waarschijnlijk. Galzuurbindende harsen verstoren de opname van voedingsstoffen, waaronder de vetoplosbare vitaminen A, D, E en K. Daardoor bestaat de kans op maternale deficiëntie van vetoplosbare vitaminen, vooral van vitamine K. Dit kan in theorie negatieve gevolgen hebben voor de foetus en de neonaat. Suppletie van vetoplosbare vitaminen wordt daarom aangeraden.

Over het gebruik van colesevelam tijdens de zwangerschap zijn weinig tot geen gegevens bekend.

Met colestyramine is beperkte ervaring opgedaan in de tweede helft van de zwangerschap. In het eerste trimester is zeer beperkte ervaring opgedaan met colestyramine als washout-procedure bij leflunomide, zie de pagina over selectieve immunosuppressiva bij reumatische aandoeningen.

Achtergrondinformatie
Het gebruik van lipidenverlagende middelen tijdens de zwangerschap wordt ontraden. De ervaring met de meeste middelen is beperkt. Cholesterol is belangrijk voor de embryonale en foetale ontwikkeling. Het is niet bekend of ingrijpen op dit mechanisme gevolgen heeft. Bovendien verslechtert de prognose voor de moeder waarschijnlijk niet als de behandeling tijdelijk wordt onderbroken.

Behandel daarom hyperlipidemie tijdens de zwangerschap bij voorkeur met dieetmaatregelen. Als toch medicamenteuze behandeling nodig is, kan colestyramine worden gebruikt.

Laatst bijgewerkt op 05-05-2020


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.