Bloedplaatjesremmers tijdens de zwangerschap

In het kort

Acetylsalicylzuur of carbasalaatcalcium kan in lage doseringen tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

De beperkte gegevens over het gebruik van dipyridamol tijdens de zwangerschap wijzen niet op nadelige effecten bij het ongeboren kind.

Over de overige middelen zijn onvoldoende gegevens bekend om een goede inschatting van de risico’s te maken.

Risico indeling

 • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap. Of studies tonen discrepanties, maar zijn overwegend gunstig. Het belang van behandeling zal na afweging veelal groter zijn dan het risico.
  • - acetylsalicylzuur (maximaal 160 mg per dag)
  • - carbasalaatcalcium (maximaal 100 mg per dag)
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - abciximab
  • - cangrelor
  • - clopidogrel
  • - dipyridamol
  • - eptifibatide
  • - prasugrel
  • - ticagrelor
  • - tirofiban

Achtergrondinformatie

Bij het gebruik van acetylsalicylzuur of carbasalaatcalcium als trombocytenaggregatieremmer tijdens de zwangerschap zijn over het algemeen geen nadelige effecten gezien bij de moeder, het ongeboren kind of de neonaat. Wel kan een (licht) verhoogd bloedingsrisico bij zowel de moeder (tijdens en na de bevalling) als bij de pasgeborene niet worden uitgesloten, met name bij gebruik tot aan de partus. Acetylsalicylzuur wordt tot maximaal 160 mg per dag profylactisch toegepast bij vrouwen met een hoog risico op pre-eclampsie. Zij starten met deze behandeling tussen de 12 en 16 weken zwangerschap. Het gaat om vrouwen die tijdens een eerdere zwangerschap pre-eclampsie ontwikkelden en om vrouwen met andere risicofactoren zoals bijvoorbeeld ernstige hypertensie of een nierziekte. Ook bij een hoog risico op intra-uteriene groeivertraging en voor de secundaire preventie van arteriële trombose worden lage doseringen acetylsalicylzuur of carbasalaatcalcium tijdens de zwangerschap toegepast.

Voor meer informatie over acetylsalicylzuur ter preventie van pre-eclampsie, zie de NVOG-module ‘Wat is de rol van acetylsalicylzuur, gestart ≤16 weken amenorroeduur, ter preventie van pre-eclampsie bij zwangere vrouwen?’

De beschikbare gegevens over dipyridamol betreffen zowel gebruik tijdens de gehele zwangerschap, vaak in combinatie met acetylsalicylzuur, als gebruik dat in het tweede of derde trimester is gestart. Tot nu toe zijn bij de foetus of neonaat geen nadelige effecten gezien. Eén case-report beschrijft maternale hematomen en een verlengde stollingstijd postpartum na gebruik van dipyridamol en een lage dosis acetylsalicylzuur. Gegevens uit meerdere onderzoeken met enkele honderden zwangerschappen laten echter geen verhoogd risico op bloedingen of andere nadelige effecten zien. Over de gevolgen van het gebruik rondom de partus is geen duidelijkheid.

Over het gebruik van clopidogrel tijdens de zwangerschap zijn vrijwel geen gegevens beschikbaar.

Laatst bijgewerkt op 26-08-2020


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.