Diverse middelen bij mond- en keelaandoeningen tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

De meeste middelen bij mond- en keelaandoeningen op deze pagina kunnen tijdens de borstvoedingsperiode worden gebruikt. Vermijd het gebruik van tretinoïne. Het is onbekend of ambroxol, amylmetacresol/dichloorbenzylalcohol (Strepsils) en pilocarpine gebruikt kunnen worden.

Risico indeling

 • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de borstvoedingsperiode. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op nadelige effecten voor de zuigeling of op de melkproductie.
  • - chloorhexidine
  • - kunstspeeksel (carboxymethylcellulose of mucine)
 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
  • - flurbiprofen (kortdurend)
  • - glycerol
  • - glycopyrronium
  • - lidocaïne (zuigtablet) (kortdurend)
  • - rheum/salicylzuur
  • - tetracycline (mondspoeling)
  • - triamcinolon (kortdurend)
  • - waterstofperoxide
 • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan via de melk mogelijk nadelige effecten geven bij de zuigeling. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden. Als dat niet kan, weeg dan de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van borstvoeding voor het kind. Voer extra controles uit bij het kind of ga over op flesvoeding.
  • - tretinoine
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - ambroxol
  • - amylmetacresol/dichloorbenzylalcohol (strepsils)
  • - pilocarpine

Achtergrondinformatie

Chloorhexidine
Chloorhexidine wordt nauwelijks opgenomen vanuit het maagdarmkanaal. Bovendien wordt chloorhexidine niet doorgeslikt, waardoor het zeer beperkt in het maag-darmkanaal beschikbaar is voor opname.

Kunstspeeksel (carboxymethylcellulose of mucine)
Vanwege de inerte eigenschappen en de lage orale biologische beschikbaarheid zijn nadelige effecten onwaarschijnlijk.

Flurbiprofen
Flurbiprofen gaat slechts in minimale hoeveelheden over in de moedermelk en kan kortdurend gebruikt worden.

Glycerol
De opname van glycerol in het lichaam is beperkt, omdat dit middel niet wordt doorgeslikt.

Glycopyrronium
Het is niet bekend of glycopyrronium, dat wordt toegepast bij overmatige speekselvloed, overgaat in de moedermelk. Vanwege de korte halfwaardetijd (<5 min) en lage biologische beschikbaarheid (3%) zijn nadelige effecten onwaarschijnlijk.

Lidocaïne
Lidocaïne gaat slechts in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Nadelige effecten op de zuigeling zijn niet waarschijnlijk.

Rheum/salicylzuur
Er is geen ervaring met het gebruik van rheum/salicylzuur. Van kortdurend gebruik op kleine oppervlakken worden geen nadelige effecten verwacht.

Tetracycline
De mondspoelingen met tetracycline worden niet doorgeslikt. De opname in het lichaam is daardoor beperkt. Tetracyclines gaan bij systemisch gebruik in kleine hoeveelheden over in de moedermelk.

Triamcinolon
Bij gebruik van triamcinolon in de mond moet rekening worden gehouden met systemische opname. Uit ervaring met andere corticosteroïden tijdens de borstvoeding, blijkt dat deze middelen nauwelijks overgaan in de moedermelk. Kortdurend gebruik van een normale dosis triamcinolon geeft waarschijnlijk geen nadelige effecten. Het is beter om langdurig gebruik te vermijden vanwege het ontbreken van gegevens. Voor meer informatie, zie de pagina over systemische corticosteroiden.

Waterstofperoxide
Waterstofperoxide wordt alleen lokaal gebruikt en niet doorgeslikt. In de mond wordt het omgezet in zuurstof en water. Het kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode.

Tretinoïne
Er is geen ervaring met het gebruik van tretinoïne tijdens de borstvoeding. Tretinoïne wordt snel en gemakkelijk opgenomen via het mondslijmvlies. Documentatie ontbreekt, maar gezien de molecuulgrootte is overgang in de moedermelk waarschijnlijk. Het gebruik wordt daarom afgeraden.

Ambroxol
Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van ambroxol tijdens de borstvoedingsperiode.

Amylmetacresol/dichloorbenzylalcohol
Er is geen ervaring met het gebruik van amylmetacresol/dichloorbenzylalcohol (Strepsils) tijdens de borstvoedingsperiode.

Pilocarpine
Over het gebruik van pilocarpine tijdens de borstvoeding zijn geen gegevens bekend.

Laatst bijgewerkt op 16-08-2022


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.