Vasopressine-analoga tijdens de zwangerschap

Overzicht

Over het gebruik van desmopressine, terlipressine en argipressine tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend om een goede inschatting te maken van de mogelijke risico’s.

Risico indeling

  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - argipressine
    • - desmopressine
    • - terlipressine
arrow icon

Over het gebruik van desmopressine tijdens de zwangerschap zijn geen epidemiologische gegevens bekend. Bij diabetes insipidus en de ziekte Von Willebrand is het gebruik eventueel gerechtvaardigd. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen.

Er is geen onderzoek gedaan naar het gebruik van terlipressine en argipressine in de zwangerschap.

 

Laatst bijgewerkt op 17-01-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.