Vasopressine-analoga tijdens de zwangerschap

In het kort

Er is weinig ervaring met het gebruik van desmopressine tijdens de zwangerschap. Er is geen onderzoek gedaan naar het gebruik van terlipressine en argipressine tijdens de zwangerschap. Het is niet bekend of gebruik in de zwangerschap een risico is voor de baby.

Risico indeling

 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - argipressine
  • - desmopressine
  • - terlipressine

Achtergrondinformatie

Desmopressine
De informatie over het gebruik van desmopressine tijdens de zwangerschap is beperkt. Bij diabetes insipidus en de ziekte Von Willebrand is het gebruik eventueel gerechtvaardigd.

 • In ongeveer 150 zwangerschappen waarin desmopressine werd gebruikt vanwege bloedingsstoornissen werden geen nadelige uitkomsten bij het kind gezien. Desmopressine werd in deze zwangerschappen voornamelijk gebruikt rond de bevalling (1)
 • Verschillende case reports en case series beschrijven gebruik van desmopressine bij ruim 50 zwangeren met diabetes insipidus.(2) In de meeste gevallen is desmopressine gebruikt in de hele zwangerschap of het 2e en 3e trimester. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen.

Terlipressine en argipressine
Er is geen onderzoek gedaan naar het gebruik van terlipressine en argipressine in de zwangerschap

arrow icon
 • Trigg DE, Stergiotou I, Peitsidis P. A systematic review: The use of desmopressin for treatment and prophylaxis of bleeding disorders in pregnancy. Haemophilia : the official journal of the World Federation of Hemophilia. 2012-01-01;18(1):25-33
 • Ray JG. DDAVP use during pregnancy: an analysis of its safety for mother and child. Obstetrical & gynecological survey. 1998-07-01;53(7):450-5

Laatst bijgewerkt op 21-01-2022


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.