Prolactineremmers tijdens de zwangerschap

In het kort

Bromocriptine kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Cabergoline kan waarschijnlijk ook gebruikt worden.
 

Risico indeling

  • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap. Of studies tonen discrepanties, maar zijn overwegend gunstig. Het belang van behandeling zal na afweging veelal groter zijn dan het risico.
    • - bromocriptine
  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - cabergoline
    • - quinagolide

Achtergrondinformatie

Bromocriptine
Bromocriptine is in hoge dosis teratogeen bij proefdieren. Met het gebruik vroeg in de zwangerschap bij de mens is veel ervaring opgedaan. Deze gegevens wijzen niet op een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Ook bij voortzetting van de therapie tijdens de zwangerschap zijn tot nu toe geen nadelige effecten gemeld. De ervaring met gebruik in de hele zwangerschap is echter nog beperkt.

Cabergoline
Het gebruik van  cabergoline in de vroege zwangerschap is redelijk goed onderzocht. Er worden rond de 1250 zwangerschappen beschreven, vooral in kleine studies. In vrijwel alle gevallen wordt vroeg in de zwangerschap gestopt met de medicatie. De ervaring met langdurig gebruik van cabergoline in de zwangerschap is zeer beperkt. Er wordt geen algemeen hoger risico gezien op aangeboren afwijkingen. Er zijn 5 meldingen van een neuraal buis defect (NBD) en 4x van een afwijking aan het centraal zenuwstelsel. Het is nog onduidelijk of dit een relatie heeft met het gebruik van cabergoline of dat er andere oorzaken zijn (lage folaat status, eerder kind met NBD).

Quinagolide
Er is weinig onderzoek gedaan naar het gebruik van quinagolide in de zwangerschap. Er kan geen uitspraak gedaan worden over mogelijke effecten op het kind of de zwangerschap.

Hyperprolactinemie
Stoppen met de medicatie in de zwangerschap leidt over het algemeen niet tot de groei van de tumor. Alleen bij een macroprolactinoom is het risico hierop wat groter (20-30%). Vaak wordt een lagere prolactinespiegel gezien na de zwangerschap vergeleken met de spiegels voor de zwangerschap. Het is nog onbekend waardoor dit wordt veroorzaakt.

Laatst bijgewerkt op 11-04-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.