Systemisch gebruik van alitretinoïne bij ernstig handeczeem tijdens de borstvoedingsperiode

Overzicht

Alitretinoïne mag niet gebruikt worden tijdens de borstvoeding.

Risico indeling

  • Risico tooltip icon Het is niet veilig om dit geneesmiddel te gebruiken in de borstvoedingsperiode. Kies zo mogelijk voor een veiliger middel. Als dat niet mogelijk is, ga dan over op flesvoeding.
    • - alitretinoïne
arrow icon

Systemisch gebruik van alitretinoïne is gecontra-indiceerd tijdens de borstvoeding. Alitretinoïne hoort tot de groep van retinoïden. Het heeft toxische eigenschappen. Over het gebruik tijdens de borstvoeding zijn geen gegevens. Vanwege de lipofiele eigenschappen vindt waarschijnlijk overgang naar de melk plaats.

Laatst bijgewerkt op 12-12-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.