Lokale middelen bij schimmel van de huid tijdens de zwangerschap

Overzicht

Bij plaatselijke behandeling van een schimmelinfectie op de huid tijdens de zwangerschap kunnen clotrimazol en miconazol worden gebruikt.

Risico indeling

 • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap. Of studies tonen discrepanties, maar zijn overwegend gunstig. Het belang van behandeling zal na afweging veelal groter zijn dan het risico.
  • - clotrimazol
  • - miconazol
 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
  • - bifonazol
  • - ciclopirox
  • - ketoconazol
  • - sulconazol
  • - terbinafine

Informatie voor zorgprofessionals

Geneesmiddelopname via de huid
Bij middelen die op de huid worden gesmeerd, vindt bij normaal gebruik maar weinig systemische opname plaats. Er wordt dan ook geen nadelig effect verwacht op de zwangerschap of op het ongeboren kind.

Clotrimazol en miconazol zijn het beste onderzocht tijdens de zwangerschap. Er zijn geen aanwijzingen voor nadelige effecten op de zwangerschap. Van de andere middelen zijn geen studies tijdens de zwangerschap bekend. De opname van bifonazol, ciclopirox, ketoconazol en terbinafine door de huid is gering, minder dan 5%. Een effect lijkt daardoor niet waarschijnlijk. Bij sulconazol kan meer resorptie plaatsvinden, maar dit nog steeds beperkt, rond de 10%.

Laatst bijgewerkt op 28-02-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.