Lokale middelen bij schurft of luis tijdens de zwangerschap

In het kort

Dagelijks kammen met een netenkam is eerste keus bij behandeling van hoofdluis tijdens de zwangerschap. Als dat niet genoeg effect heeft, kan dimeticon of permetrine worden gebruikt op de hoofdhuid.
Bij behandeling van schurft tijdens de zwangerschap kan benzylbenzoaat worden gebruikt. Permetrine is een effectiever middel, maar naar de veiligheid van permetrine bij gebruik over het hele lichaamsoppervlak is iets minder onderzoek gedaan.

Risico indeling

 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
  • - dimeticon
  • - benzylbenzoaat
  • - permetrine (anti-luisbehandeling)
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - malathion
  • - permetrine (anti-schurftbehandeling)

Achtergrondinformatie

Geneesmiddelopname via de huid
Bij middelen die op de huid worden gesmeerd vindt bij normaal gebruik maar weinig systemische opname plaats. Er wordt dan ook geen nadelig effect verwacht op de zwangerschap of op het ongeboren kind. Bij langdurig gebruik en gebruik op grote huidoppervlakten neemt de hoeveelheid geneesmiddel die in het bloed terecht komt toe. Bij de behande­ling van schurft wordt het gehele lichaam behandeld. Het te behandelen huidoppervlak is dus groot ten opzichte van de antiluisbehandeling.

Antiluismiddelen
Naar het gebruik van antiluismiddelen tijdens de zwanger­schap is weinig onderzoek gedaan. Als medicamenteuze behandeling nodig is, gaat de voorkeur uit naar dimeticon. Dimeticon wordt niet via de huid opgenomen en is niet farmacologisch actief.
Ook permetrine kan gebruikt worden. Per­metrine wordt in geringe mate opgenomen (2%) en is weinig toxisch. Bij behandeling van hoofd­luis is er sprake van een beperkt huidoppervlak.
Malathion wordt in hogere mate opgenomen via de huid, tot 25%. Goed gedocumenteerde ervaring ontbreekt. Het gebruik van malathion wordt dan ook afgeraden.

Antischurftmiddelen
Benzylbenzoaat wordt nauwelijks geabsorbeerd via de huid. Het kan veilig gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Benzylbenzoaat is echter minder effectief tegen schurft dan per­metrine, omdat het de eitjes niet doodt.
Permetrine is internationaal het eerste-keuzemiddel bij behandeling van schurft. Met het gebruik van dit middel tijdens de zwanger­schap is weinig ervaring gedocumenteerd. De opname van permetrine door de huid is heel klein, 2%. Bij de behandeling van schurft (een groot huidoppervlak en een langere inwerktijd) kan achter in theorie relevante resorptie optreden.

Laatst bijgewerkt op 28-02-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.