Metformine en diverse andere bloedsuikerverlagende middelen tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Metformine en acarbose kunnen waarschijnlijk veilig gebruikt worden tijdens de borstvoeding. Het is onbekend of pioglitazon, repaglinide en tirzepatide veilig gebruikt kunnen worden.

Let op
Houd rekening met het risico op hypoglykemie bij de zuigeling.

Risico indeling

 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
  • - acarbose
  • - metformine
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - pioglitazon
  • - repaglinide
  • - tirzepatide

Achtergrondinformatie

Metformine
Met metformine is de meeste ervaring opgedaan tijdens de borstvoeding. Het middel gaat slechts in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Nadelige effecten op de bloedsuikerspiegel en de ontwikkeling van de zuigeling zijn tot op heden niet gemeld (1-4).

Acarbose
Er is geen onderzoek gedaan naar het gebruik van acarbose tijdens de borstvoeding. Acarbose werkt lokaal in de darmen en wordt nauwelijks opgenomen. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat er veel in de borstvoeding kan komen.

Pioglitazon, repaglinide en tirzepatide
Met deze middelen is geen ervaring opgedaan tijdens de borstvoedingsperiode.

arrow icon

1.            Gardiner SJ, Kirkpatrick CM, Begg EJ, Zhang M, Moore MP, Saville DJ. Transfer of metformin into human milk. Clin Pharmacol Ther. 2003;73(1):71-7.

2.            Hale TW, Kristensen JH, Hackett LP, Kohan R, Ilett KF. Transfer of metformin into human milk. Diabetologia. 2002;45(11):1509-14.

3.            Briggs GG, Ambrose PJ, Nageotte MP, Padilla G, Wan S. Excretion of metformin into breast milk and the effect on nursing infants. Obstetrics and Gynecology. 2005;105(6):1437-41.

4.            Glueck CJ, Salehi M, Sieve L, Wang P. Growth, motor, and social development in breast- and formula-fed infants of metformin-treated women with polycystic ovary syndrome. Journal of Pediatrics. 2006;148(5):628-32.

Laatst bijgewerkt op 02-08-2023


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.