Bloedsuikerverhogende middelen tijdens de zwangerschap

In het kort

Bij een ernstige hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel) bestaat geen bezwaar tegen de toediening van glucagon.

Risico indeling

  • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap. Of studies tonen discrepanties, maar zijn overwegend gunstig. Het belang van behandeling zal na afweging veelal groter zijn dan het risico.
    • - glucagon
  • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind. Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
    • - diazoxide

Achtergrondinformatie

Glucagon
Glucagon heeft een hoog molecuulgewicht en een zeer korte halfwaardetijd. Er is geen placenta passage.(1, 2) Er worden daarom geen nadelige effecten verwacht van glucagon gebruik tijdens de zwangerschap.

Diazoxide
Met de toepassing van diazoxide tijdens de zwangerschap is weinig ervaring opgedaan. Dia­zoxide kan een snelle daling van de maternale bloeddruk geven, waardoor de door­bloeding van de placenta in gevaar komt.(3) Daarnaast kan diazoxide tijdens de partus een negatief effect op de uteruscontracties hebben. Bij pasgeborenen is hypergly­kemie gezien.(4)

arrow icon

1.            Spellacy WN, Buhi WC. Glucagon, insulin and glucose levels in maternal and imbilical cord plasma with studies of placental transfer. Obstet Gynecol. 1976;47(3):291-4. PMID:1250559.
2.            Johnston DI, Bloom SR, Greene KR, Beard RW. Failure of the human placenta to transfer pancreatic glucagon. Biol Neonate. 1972;21(5):375-80. PMID:4676433.
3.            Thien T, Koene RA, Schijf C, Pieters GF, Eskes TK, Wijdeveld PG. Infusion of diazoxide in severe hypertension during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1980;10(6):367-74. PMID:7190936.
4.            Smith MJ, Aynsley-Green A, Redman CW. Neonatal hyperglycaemia after prolonged maternal treatment with diazoxide. Br Med J (Clin Res Ed). 1982;284(6324):1234. PMID:6803918.

Laatst bijgewerkt op 18-08-2023


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.