Calciumblokkers tijdens de borstvoedingsperiode

Overzicht

Nicardipine, nifedipine, nimodipine, nitrendipine en verapamil kunnen waarschijnlijk veilig worden gebruikt tijdens de borstvoedingsperiode. Slechts een klein deel van het geneesmiddel komt bij de zuigeling terecht.

Over de andere calciumblokkers (calciumantagonisten) zijn onvoldoende gegevens bekend om een uitspraak te doen over de mogelijke risico’s.

Risico indeling

 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan (zie tekst ‘Meer weten’).
  • - nicardipine
  • - nifedipine
  • - nimodipine
  • - nitrendipine
  • - verapamil
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - amlodipine
  • - barnidipine
  • - clevidipine
  • - diltiazem
  • - felodipine
  • - isradipine
  • - lacidipine
  • - lercanidipine
arrow icon

Verapamil en nifedipine
Verapamil en nifedipine gaan over in de moedermelk. De relatieve kinddosis is echter laag. Tot nu toe zijn nadelige effecten bij de zuigeling niet gemeld.

Nicardipine
Ook de relatieve kinddosis van nicardipine en nifedipine is laag. Daarom zijn nadelige effecten bij de zuigeling niet te verwachten.

Nimodipine en nitrendipine
Nimodipine en nitrendipine lijken ook slechts in kleine hoeveelheden over te gaan in de moedermelk. Hierover zijn echter minder gegevens beschikbaar dan over nicar­dipine en nifedipine.

Diltiazem
Diltiazem gaat over in de moedermelk. De relatieve kinddosis is echter laag. Er zijn nog weinig gegevens beschikbaar.

Amlodipine
Amlodipine gaat over in de moedermelk. De ervaring met het gebruik van amlodipine tijdens de borstvoeding is beperkt. In één studie varieerde de concentratie amlodipine in de moedermelk tussen de verschillende vrouwen. Soms was deze concentratie hoog. De mediane relatieve kinddosis was 4,2%, met als hoogste waarde 15,2%. Amlodipine heeft een lange halfwaardetijd. Nadelige effecten zijn niet gemeld.

Overige calciumblokkers
Over de overige calciumblokkers zijn weinig tot geen gegevens bekend.

Laatst bijgewerkt op 11-04-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.