Middelen bij worminfecties tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Geneesmiddelen tegen wormen (anthelminthica) kunnen waarschijnlijk veilig worden gebruikt tijdens de borstvoeding.

Risico indeling

 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
  • - albendazol
  • - ivermectine
  • - mebendazol
  • - niclosamide
  • - praziquantel

Achtergrondinformatie

Mebendazol en niclosamide
Mebendazol en niclosamide worden slechts in geringe mate in het lichaam opgenomen. Mebendazol (onder andere in combinatietherapie) [1-3] en niclosamide worden tij­dens de borstvoeding goed verdragen door de zuigeling.

Albendazol
Albendazol gaat in minimale hoeveelheden over in de moedermelk. Albendazol heeft een lage biologische beschikbaarheid van minder dan vijf procent. Nadelige effecten bij de zuigeling zijn niet waarschijnlijk.

Praziquantel
Praziquantel wordt vrijwel geheel vanuit het maagdarmkanaal opgenomen. Het gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Indien noodzakelijk kan het tijdens de borstvoeding worden toegepast.

Ivermectine
Ivermectine gaat over in een lage dosering over in de moedermelk. De ervaring met dit middel tijdens de borstvoeding is zeer beperkt. Na een eenmalige dosering zijn nadelige effecten voor de zuigeling niet waarschijnlijk.

arrow icon
 • Karra N, Cohen R, Berlin M. Safety of Mebendazole Use During Lactation: A Case Series Report. Drugs in R&D. 2016-09-01;16(3):251-254
 • Schmid C, et al. In-hospital safety in field conditions of nifurtimox eflornithine combination therapy (NECT) for T. b. gambiense sleeping sickness. PLoS neglected tropical diseases. 2012-01-01;6(11):e1920
 • Kuemmerle A, et al. Prescription of concomitant medications in patients treated with Nifurtimox Eflornithine Combination Therapy (NECT) for T.b. gambiense second stage sleeping sickness in the Democratic Republic of the Congo. PLoS neglected tropical diseases. 2020-01-27;14(1):e0008028

Laatst bijgewerkt op 03-11-2022


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.