Contactlaxantia tijdens de zwangerschap

In het kort

Voor eenmalige darmlediging voorafgaand aan een darmonderzoek kunnen laxeermiddelen worden gebruikt tijdens de zwangerschap, ook senna (sennosiden) en bisacodyl.

Voor een verstopping waarbij medicijnen nodig zijn maar de voorkeursmiddelen niet helpen, kan bisacodyl gebruikt worden. Ook producten met senna (sennosiden) kunnen in dat geval kortdurend worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Verstopping in de zwangerschap.
Als gevolg van hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap kunnen vrouwen last krijgen van een verstopping (obstipatie). Dit komt vooral voor in het tweede of derde trimester. Door meer te drinken, meer vezels te eten en meer te bewegen kan de obstipatie verminderen. Als  dit onvoldoende helpt, kunnen laxeermiddelen nodig zijn

Medicijnen voor een verstopping in de zwangerschap
Er zijn verschillende soorten medicijnen die gebruikt kunnen worden bij verstopping:

 • Volumevergrotende of osmotische laxeermiddelen
 • Contactlaxantia
 • Diverse laxeermiddelen

Als er medicijnen nodig zijn voor een verstopping tijdens de zwangerschap, gaat de voorkeur uit naar volumevergrotende of osmotische laxeermiddelen.

Lees onder de tabel voor uitgebreide informatie.

Risico indeling

 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
  • - bisacodyl
  • - sennosiden a+b (kortdurend)
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - sennosiden a+b (langdurig)

Achtergrondinformatie

Bisacodyl
Indien volumevergrotende of osmotische laxeermiddelen onvoldoende werken, kan gebruik van bisacodyl overwogen worden. Chronisch gebruik wordt afgeraden. Met het gebruik van bisacodyl tijdens de zwan­gerschap is geen gedocumenteerde ervaring. In de praktijk wordt het echter regelmatig gebruikt. Bovendien wordt bisacodyl nauwe­lijks opgenomen vanuit het maagdarmkanaal.

Senna (sennosiden)
Indien volumevergrotende of osmotische laxeermiddelen onvoldoende werken, kan gebruik van senna overwogen worden. Naar het gebruik van senna en sennosiden tijdens de zwangerschap is weinig onderzoek gedaan. Kortdurend gebruik voor darmlediging en obstipatie lijkt geen probleem. Vermijd langdurig gebruik van antrachinonderivaten zoals senna en sennosiden, zeker in het derde trimester. In de literatuur is eenmalig uteruscontracties beschreven bij het gebruik van een ander antrachinonderivaat (aloë) in de zwangerschap.

arrow icon

Brigstocke S, Yu V, Nee J. Review of the Safety Profiles of Laxatives in Pregnant Women. J Clin Gastroenterol. 2022; 56(3):197-203. PMID:35050942.

Laatst bijgewerkt op 10-03-2020


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.