Lokale middelen bij psoriasis tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Calcipotriol, calcitriol, ditranol en koolteer kunnen tijdens de borstvoeding op de huid worden gebruikt. 

Let op:

 • Vermijd contact tussen de huid van het kind en de behandelde huid van de moeder. 
 • Wordt de crème of zalf op de borst gebruikt? Maak dan het gebied rond de tepel vóór het voeden goed schoon. Zo komt het kind niet direct in contact met de crème of zalf

Risico indeling

 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
  • - calcipotriol
  • - calcitriol
  • - ditranol
  • - koolteer

Achtergrondinformatie

Geneesmiddelopname via de huid is meestal laag
Bij middelen die op de huid worden gesmeerd, vindt er normaal gesproken weinig systemische opname plaats. Bij langdurig gebruik, gebruik van grote hoeveelheden, op grote huidoppervlakken of op beschadigde huid, neemt de hoeveelheid opgenomen geneesmiddel toe. Bij uitgebreid gebruik kunnen bij de moeder relevante bloedspiegels optreden en kan het middel mogelijk in de moedermelk terecht komen. Lees in dat geval, indien van toepassing, de informatie over de systemische toepassing van het betreffende middel. 

Calcipotriol en calcitriol
Calcipotriol en calcitriol zijn synthetische vitamine-D3-derivaten. De opname via de huid is laag. Er zijn geen onderzoeken gedaan naar het gebruik van deze lokale middelen tijdens de borstvoeding.

Zie de pagina over vitamine D en analoga tijdens de borstvoedingsperiode voor de orale toepassing van calcitriol.

Ditranol
Over het gebruik van ditranol tijdens de borstvoeding zijn geen gegevens bekend. De systemische absorptie via de huid is laag. Een review stelt dat er geen aanwijzing is voor systemische opname bij dermaal gebruik van ditranol [1]. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat het via de moedermelk bij het kind terecht komt. 

Koolteer
Blootstelling van de zuigeling aan koolteer via de melk is zeer onwaarschijnlijk. In een studie waarbij de moeder 50 dagen koolteer gebruikte is het metaboliet 1-hydropyrene teruggevonden in de urine van het kind [2]. De waardes in de moedermelk waren echter niet meetbaar. De auteurs concludeerden dat het kind via huid-op-huid contact in aanraking is gekomen met het middel. Voorkom daarom contact van de huid van de zuigeling met de behandelde huid van de moeder. Gezien de toxische eigenschappen van de stof is enige terughoudendheid geboden.

 

arrow icon
 • Tauscher AE, Fleischer AB Jr, Phelps KC. Psoriasis and pregnancy. Journal of cutaneous medicine and surgery. 2002-11-01;6(6):561-70
 • Scheepers PT, van Houtum JL, Anzion RB. Uptake of pyrene in a breast-fed child of a mother treated with coal tar. Pediatric dermatology. 2009-03-01;26(2):184-7

Laatst bijgewerkt op 04-07-2022


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.