Nitraten tijdens de zwangerschap

In het kort

De nitraten worden gebruikt bij angina pectoris. Er is nauwelijks ervaring met deze toepassing tijdens de zwangerschap. Pas nitraten alleen toe tijdens de zwangerschap als behandeling echt noodzakelijk is.

Risico indeling

  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - isosorbidedinitraat
    • - isosorbidemononitraat
    • - nicorandil
    • - nitroglycerine

Achtergrondinformatie

Isosorbidedinitraat
Het gebruik van isosorbidedinitraat is beperkt onderzocht in de zwangerschap. Er zijn geen studies gedaan naar het risico op aangeboren afwijkingen. Er zijn alleen studies gedaan naar de behandeling van zwangerschapshypertensie en verstoorde doorbloeding van de placenta. Het is nog niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid.

Isosorbidemononitraat
Isosorbide mononitraat is de actieve metaboliet van isosorbidedinitraat. Er zijn alleen enkele cases beschreven met gebruik aan het eind van de zwangerschap voor rijping van de baarmoedermond.

Nicorandil
Met het gebruik van nicorandil is alleen ervaring opgedaan met het gebruik bij dreigende vroeggeboorte.

Nitroglycerine
Er is weinig ervaring met het gebruik van nitroglycerine tijdens het eerste trimester. Met intraveneus gebruik later in de zwangerschap, bijvoorbeeld bij zwangerschapshypertensie of gebruik als weeënremmer, is meer ervaring opgedaan.  

Laatst bijgewerkt op 04-01-2023


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.