Vaccins met levend-verzwakte micro-organismen tijdens de zwangerschap

In het kort

Dien liever geen vaccins met levend-verzwakte micro-organismen toe tijdens de zwangerschap, behalve als er een risico op infectie met nadelige gevolgen voor moeder en kind is. Weeg dan het gebruik af. Er zijn tot nu toe geen nadelige gevolgen van vaccineren met een levend verzwakt vaccin vlak vóór of tijdens de zwangerschap gezien.

Risico indeling

 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - bcg-vaccin
  • - bof-mazelen-rubellavaccin (bmr)
  • - gelekoortsvaccin
  • - tyfusvaccin (oraal)
  • - varicellazostervaccin

Achtergrondinformatie

Vaccins met levend-verzwakte micro-organismen
Vaccins met levend-verzwakte micro-organismen kunnen de placenta passeren en in theorie een infectie van de foetus veroorzaken. De gegevens wijzen echter niet op nadelige effecten. Congenitaal rubella syndroom en congenitaal varicella syndroom zijn niet beschreven na vaccina­tie in de zwangerschap. Verticale asymptomatische transmissie van virus uit het vaccin is incidenteel beschreven. Omdat het levend verzwakt virus betreft, zijn niet alleen eerste trimester blootstellingen of later in de zwangerschap, maar ook blootstellingen vlak vóór de zwangerschap in studies meegenomen.

BCG-vaccin
Er zijn geen studies naar het BCG vaccin tijdens de zwangerschap gedaan. Er zijn ook geen publicaties van nadelige effecten.

Gelekoortsvaccin
Er zijn een aantal studies naar gebruik van het gelekoortsvaccin tijdens de zwangerschap. Er zijn geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen na blootstelling in de zwangerschap. Er zijn meer dan 1000 zwangerschappen gevolgd.

Tyfusvaccin (oraal)
In een paar kleine case series zijn in totaal ongeveer 200 zwangerschappen blootgesteld aan het tyfusvaccin. Er zijn geen aanwijzingen voor nadelige effecten.

BMR vaccin
Studies naar ongeveer 3500 blootstellingen aan het rubellavaccin vlak voor of in de vroege zwangerschap laat geen verhoogd risico zien.

Varicella Zoster vaccin
Er zijn verschillende typen varicella zoster vaccin op de Nederlandse markt, zowel levend verzwakt als recombinant. Ervaring met het levend verzwakt vaccin betreft meer dan 1000 gevolgde zwangerschappen. Er zijn geen aanwijzingen voor nadelige effecten. Congenitaal varicella syndroom is niet beschreven na vaccina­tie in de zwangerschap.

Laatst bijgewerkt op 18-01-2021


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.