Middelen bij pulmonale hypertensie tijdens de zwangerschap

In het kort

Ambrisentan, bosentan en macitentan mogen niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Sildenafil mag alleen gebruikt worden als dit strikt noodzakelijk is voor de behandeling van pulmonale hypertensie. Over het gebruik van de andere middelen bij pulmonale hypertensie tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend om een uitspraak te kunnen doen over de mogelijke risico’s. Weeg de ernst van de aandoening af tegen het mogelijke risico voor het embryo of de foetus.

Let op

 • Gebruik sildenafil alleen als dit strikt noodzakelijk is voor de behandeling van pulmonale hypertensie.

Risico indeling

 • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind. Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
  • - sildenafil (tweede en derde trimester)
 • Risico op aangeboren afwijkingen tooltip icon Dit geneesmiddel geeft een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen of andere blijvende schade. Gebruik dit middel alleen in uitzonderingsgevallen (met extra controles). Kies zo mogelijk voor een veiliger middel of staak -tijdelijk- de behandeling.
  • - ambrisentan
  • - bosentan
  • - macitentan
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - epoprostenol
  • - iloprost
  • - riociguat
  • - selexipag
  • - tadalafil
  • - treprostinil
  • - sildenafil (eerste trimester)

Achtergrondinformatie

Epoprostenol, iloprost, selexipag en treprostinil
Met het gebruik van epoprostenol, iloprost en treprostinil tijdens de zwan­gerschap is zeer beperkt ervaring opgedaan. Over het gebruik van selexipag tijdens de zwangerschap zijn geen gegevens bekend.

Sildenafil en tadalafil
Sildenafil mag alleen gebruikt worden als dit strikt noodzakelijk is voor de behandeling van pulmonale hypertensie. Het mag niet gegeven worden voor andere indicaties zoals bij intrauterine groeivertraging (IUGR). Met het gebruik van sildenafil tijdens de zwangerschap is beperkt ervaring opgedaan. In 2018 is een Nederlandse studie naar het gebruik in de zwangerschap bij intra-uteriene groeivertraging afgebroken. In het onderzoek bleken meer kinderen te overlijden na gebruik van sildenafil door de moeder vergeleken met kinderen waarbij de moeder dit niet had gebruikt.
Over het gebruik van tadalafil tijdens de zwangerschap zijn geen gegevens bekend.

Ambrisentan, bosentan en macitentan
De endothelinereceptor-antagonisten ambrisentan, bosentan en macitentan laten bij dierproeven een verhoogd risico op teratogene effecten zien. Over het gebruik van deze middelen tijdens de zwanger­schap zijn geen tot zeer beperkte humane gegevens beschikbaar. Enkele case-reports, waarbij de moeder bosentan gebruikte tijdens de zwangerschap, beschrijven geen aangeboren afwijkingen bij het kind. Over het gebruik van ambrisentan en macitentan tijdens de zwangerschap zijn geen gegevens vastgelegd.

Riociguat
Over het gebruik van riociguat tijdens de zwangerschap zijn geen gegevens bekend. Dierstudies, met 3 tot 7 maal de humane dosering, laten teratogene effecten zien.

Laatst bijgewerkt op 02-04-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.