Middelen bij pulmonale hypertensie tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Over het gebruik van deze middelen tijdens de borstvoeding zijn weinig tot geen gegevens bekend. Wees voorzichtig met het gebruik van ambrisentan en bosentan tijdens de borstvoedingsperiode vanwege mogelijke bijwerkingen op de lever van het kind. 

Risico indeling

 • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan via de melk mogelijk nadelige effecten geven bij de zuigeling. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden. Als dat niet kan, weeg dan de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van borstvoeding voor het kind. Voer extra controles uit bij het kind of ga over op flesvoeding.
  • - ambrisentan
  • - bosentan
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - epoprostenol
  • - iloprost
  • - macitentan
  • - riociguat
  • - selexipag
  • - sildenafil
  • - tadalafil
  • - treprostinil

Achtergrondinformatie

Ambrisentan en bosentan
Het is niet bekend of ambrisentan overgaat in de moedermelk. Bosentan lijkt in kleine hoeveelheden over te gaan. In een case report werden geen nadelige effecten waargenomen bij het kind na gebruik van bosentan in combinatie met sildenafil tijdens de borstvoedingsperiode. Het kind was 6 maanden oud toen gestart werd met deze medicatie. Er werd een relatieve kinddosis van 0,24% voor bosentan berekend [1]. Wees voorzichtig met het gebruik van ambrisentan en bosentan tijdens de borstvoedingsperiode vanwege de mogelijke hepatotoxiciteit bij de zuigeling.

Sildenafil
In een case report waarbij een vrouw sildenafil en bosentan gebruikte werden lage concentraties in de melk gemeten. Een relatieve kinddosis van 0,06% werd berekend voor sildenafil. Er werden geen nadelige effecten gezien bij het kind. Het kind was 6 maanden oud toen gestart werd met deze medicatie [1]. Ook In een ander case report werden kleine hoeveelheden sildenafil in de moedermelk gemeten [2].

Epoprostenol
Van epoprostenol is niet bekend of het in de moedermelk overgaat. De halfwaardetijd is zeer kort (enkele minuten), waardoor overgang onwaarschijnlijk is.

Treprostinil
Er is 1 case report beschreven met het gebruik van treprostinil tijdens de borstvoeding. Er werden geen nadelige effecten bij het kind gezien die toe werden geschreven aan het gebruik van treprostinil [3].

Overige middelen
Er is geen ervaring met het gebruik van iloprost, macitentan, riociguat, selexipag en tadalafil tijdens de borstvoedingsperiode.

 

arrow icon

Case Report: Bosentan and Sildenafil Exposure in Human Milk - A Contribution From the ConcePTION Project. Determination and quantitation of sildenafil and its major metabolite in the breast milk of a lactating woman. Franco V, Mueller J, Daniels CJ. Is the use of remodulin safe for pregnant and breastfeeding patients with pulmonary arterial hypertension (PAH)? A case report. J Heart Lung Transplant. 2012;31(4) Suppl:S71–Abstract 188.

Laatst bijgewerkt op 07-07-2022


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.