Alfablokkers tijdens de zwangerschap

In het kort

Pas alfa-1-sympathicolytica alleen toe als de voorkeursmiddelen bij hoge bloeddruk niet effectief zijn. Gebruik deze middelen niet in het eerste trimester van de zwangerschap.

Risico indeling

  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - doxazosine
    • - fentolamine
    • - terazosine
    • - urapidil

Achtergrondinformatie

Urapidil
Met het gebruik van urapidil bij ernstige hypertensie of preeclampsie in de tweede helft van de zwangerschap is redelijke ervaring opgedaan. Over het algemeen worden er geen effecten gezien bij de foetus. Eenmaal is er een respiratoire depressie bij de neonaat gemeld na toediening voor de bevalling.

Overige middelen
Over het gebruik van terazosine, fentolamine en doxazosine tijdens de zwangerschap zijn geen gegevens bekend. Hierdoor is het niet mogelijk een inschatting te maken van de mogelijke risico’s.

Laatst bijgewerkt op 05-11-2018


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.