Coxib’s bij pijn tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Het gebruik van celecoxib tijdens de borstvoeding is waarschijnlijk veilig.

Wees voorzichtig met gebruik van parecoxib bij pasgeboren of te vroeggeboren kinderen.

Risico indeling

  • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
    • - celecoxib
  • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan via de melk mogelijk nadelige effecten geven bij de zuigeling. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden. Als dat niet kan, weeg dan de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van borstvoeding voor het kind. Voer extra controles uit bij het kind of ga over op flesvoeding.
    • - parecoxib
  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - etoricoxib

Achtergrondinformatie

Celecoxib
De beperkte informatie over celecoxib laat zien dat het middel overgaat in de moedermelk. De relatieve kind dosis (RID) is echter zeer laag, namelijk 0.3 - 0.7%. Nadelige effecten voor de zuigeling zijn niet waarschijnlijk.

Parecoxib
Ook van parecoxib weten we dat het in minimale hoeveelheden in de moedermelk terecht komt. De RID is gemiddeld 0.4%. In een studie met 40 vrouwen is er bij eenmalige toediening van parecoxib geen nadelig effect gezien bij de zuigelingen. Toch is bij prematuren en neonaten voorzichtigheid geboden. Parecoxib bevat een sulfonamidegroep in de chemische structuur, dit leidt mogelijk tot een verhoogde kans op kernicterus en bloedingen.

Etoricoxib
Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van etoricoxib en het geven van borstvoeding. Daarom kan er geen uitspraak gedaan worden over de mogelijke risico’s.

arrow icon
Hale TW, McDonald R, Boger J. Transfer of celecoxib into human milk Journal of human lactation : official journal of International Lactation Consultant Association. 2004-11-01;20(4):397-403Gardiner SJ, Doogue MP, Zhang M. Quantification of infant exposure to celecoxib through breast milk British journal of clinical pharmacology. 2006-01-01;61(1):101-4Paech MJ, Salman S, Ilett KF. Transfer of parecoxib and its primary active metabolite valdecoxib via transitional breastmilk following intravenous parecoxib use after cesarean delivery: a comparison of naive pooled data analysis and nonlinear mixed-effects modeling Anesthesia and analgesia. 2012-04-01;114(4):837-44

Laatst bijgewerkt op 03-06-2021


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.