Centraal werkende spierverslappers tijdens de zwangerschap

In het kort

Over het gebruik van centraal werkende spierverslappers (spierrelaxantia) tijdens de zwangerschap is weinig informatie bekend. Een duidelijke conclusie over de veiligheid is niet mogelijk. Centraal werkende spierverslappers worden gebruikt bij spierspasmen.

Risico indeling

  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - baclofen
    • - tizanidine
    • - tolperison

Achtergrondinformatie

Baclofen
Naar het gebruik van baclofen tijdens de zwangerschap is heel weinig onderzoek gedaan. In de literatuur zijn rond de 150 zwangerschappen beschreven. Bij oraal gebruik van 80 mg per dag baclofen tijdens de zwangerschap kunnen onthoudingsverschijnselen (convulsies) optreden bij het pasgeboren kind.
Als baclofen noodzakelijk is in de zwangerschap, heeft intrathecale toediening de voorkeur. Intrathecale toediening geeft een veel lagere plasmaspiegel bij de moeder: 1% van die bij orale toediening.

Tinazidine
Over het gebruik van tizanidine tijdens de zwangerschap is nauwelijks informatie beschikbaar. Het gaat om slechts 20 gevolgde zwangerschappen.

Tolperison
Er is geen gedocumenteerde ervaring met het gebruik van tolperison tijdens de zwangerschap.
 

Referenties

Baclofen

Hara T et al. Pregnancy and Breastfeeding during Intrathecal Baclofen Therapy - A Case Study and Review. NMC.Case Rep.J 2018 5(3): 65-68.

Mendez-Lucena C, Chacon PJ, Garcia-Moreno JM. Intrathecal baclofen for dystonia treatment during pregnancy: A case report. Neurologia 2016 Mar;31(2):131-2.

​Bernard N et al. Pregnany outcome after in utero exposure to baclofen: An ENTIS collaborative study. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2014 100(7): 525-525.  

Tizanidine

Kadioglu M et al. Drug exposure in pregnancy: Tizanidine. Reproductive Toxicology 2017(72): 219-219. ENTIS abstract 

Eleftheriou G, Butera R, Lorenzi F, Farina ML. Tizanidine use in pregnancy. Birth defects research Part A, Clinical and molecular teratology 2014;100(7):532. ENTIS abstract

Laatst bijgewerkt op 12-03-2020


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.